Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ústav/oddelenie: Ústav elektrotechniky

Názov vzdelávacieho programu/modulu ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA PRE KONŠTRUKTÉROV ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Profil absolventa

Absolvent bude poznať princípy a metódy potláčania nežiaduceho elektromagnetického ovplyvňovania, zásady konštrukcie elektronických zariadení z hľadiska požiadaviek na úrovne emisií rušenia a odolnosti voči rušeniu. Kurz je určený pre konštruktérov a projektantov elektronických zariadení. 

Osnova

TEORETICKÁ ČASŤ:

Úvod, základné pojmy, druhy rušivých signálov, mechanizmy pôsobenia nežiaducich väzieb /2h/. Pasívne prvky z hľadiska EMC /2h/. Presluchy, presluch na spoločnej impedancii, induktívny a kapacitný presluch, spôsoby potláčania /2h/. Zemnenie, referenčné štruktúry /2h/. Signálové káble, princípy ochrannej funkcie, zásady pripojovania /2h/. Tienenie – mechanizmy pôsobenia, vplyv nedokonalostí tienenia, konštrukčné zásady /2h/. Odrušovacie filtre: vlastnosti, spôsob použitia, konštrukčné zásady /2h/. Ochrana pred prepätím, ochranné prvky – vlastnosti, spôsob použitia /2h/. Vyžarovanie elektronických obvodov (dosiek plošných spojov) /2h/. Všeobecné konštrukčné zásady pre potláčanie vyžarovania /2h/. Všeobecné konštrukčné zásady na zvýšenie odolnosti /2h/. Princípy merania a skúšok EMC elektronických zariadení /2h/.

PRAKTICKÁ ČASŤ:

Praktická činnosť a merania v rozsahu teoretickej časti kurzu /6h/. Ukážky štandardizovaných meracích postupov vyžarovania a odolnosti konkrétnych elektronických zariadení /2h/. 

Odborný garant doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
Organizačný garant RUŽENA NAGYOVÁ, ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY Tel.: 02 / 654 29 600
Email: ruzena.nagyova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 32 hod. Forma: prezenčná
Miesto konania Ústav elektrotechniky FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Cena 205 € - 160,‐€ (teoretická časť) / 205,‐€ (celý kurz) + DPH. Pre organizácie napojené na štátny rozpočet výrazné zľavy.
Priznané právo Neakreditovaný


Kľúčové slová

Forma Prezenčná
Cieľová skupina Študent strednej školy,Absolvent TU,Študenti a absolventi STU
Odbor Elektrotechnika
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!