Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav výrobných technológií / Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže

Názov vzdelávacieho programu/modulu VYŠŠÍ STUPEŇ 3D MODELOVANIA V CAD/CAM SYSTÉME
Profil absolventa

Absolvent sa naučí vytvárať 3D modely jednotlivých súčiastok v prostredí (Part Design) a následne bude zaškolený aj v prostredí vytvárania montážnych zostáv (Assembly Design), generovať výkresovú dokumentáciu v modernom CAD/CAM systéme (CATIA V5R15).

Osnova
  1. Oboznámenie sa s prostredím systému/10h/.
  2. Vytváranie náčrtov  a ovládanie prostredia(Sketcher) /5h/,
  3. Vytváranie jednoduchých priestorových modelov vysúvaním /15h),
  4. Vytváranie jednoduchých priestorových modelov rotáciou /15h/,
  5. Vytváranie jednoduchých priestorových modelov vysúvaním po krivke/5h/,
  6. Vytváranie jednoduchých priestorových modelov kombináciou predchádzajúcich spôsobov/10h/.
  7. Vytváranie montážnych zostáv a výkresovej dokumentácie /10h./.
Odborný garant doc. Ing. Peter Košťál, PhD.
Organizačný garant Ing. Nina Vetríková, PhD. Tel.: +421 914 118 814
Email: nina.vetrikova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 60 hodín Forma: prezenčná, kombinovaná
Miesto konania Materiálovotechnologická fakulta STU, Bottova 25, 917 24 Trnava
Cena 1250 € /kurz (počet účastníkov 3 až 5)
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť,Rekvalifikácia
Forma Prezenčná,Kombinovaná
Cieľová skupina Stredoškolský učiteľ,Absolvent TU,Senior
Odbor Prierezové technické
Forma ukončenia Certifikát


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!