Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu VZDELÁVANIE NA PRACOVISKU PRE PRVOLÍNIOVÝCH MANAŽÉROV - ZÁCVIK NA PRACOVISKU - TWI
Profil absolventa

Absolventi kurzu majú  rozvinuté zručnosti  v oblasti prípravy a zaučenia novoprijatých zamestnancov a rozvoja stálych zamestnancov.

Osnova
  • Vplyv práce zamestnanca na celofiremný výsledok
  • Vlastnosti manažéra a vodcu
  • Štýly učenia, prístupy a využívanie jednotlivých štýlov
  • Cyklus učenia
  • Príprava učiaceho
  • Ukážka práce, rozdelenie práce, výkon práce
  • Sledovanie učiaceho
  • Vzťahy na pracovisku
  • Spôsoby riešenia konfliktov
  • Zlepšenie pracovných metód

Kurz prebieha participatívnou formou výučby – manažérske hry, modelové situácie, dotazníky, panelové diskusie, videoukážky, simulácia prípadových štúdií na kameru.

Odborný garant doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Organizačný garant Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. Tel.: +421 906 068 176
Email: andrea.chlpekova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2 dni) Forma: tréning
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie.
Cena dohodou €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma Tréning
Cieľová skupina Manažér
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!