Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu UDRŽATELNÝ PROJEKTOVÝ MANAŽMENT A METODIKY A ŠTANDARDY PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
Profil absolventa

Absolvent kurzu „Udržateľný projektový manažment a Metodiky a štandardy projektového riadenia“  má vedomosti z projektového riadenia. Absolvent ovláda základnú terminológiu z medzinárodných  metodík a štandardov projektového riadenia (PMBOK®, PRINCE2®, ICB®, STN ISO 1006...) a chápe podstatu udržateľného projektového riadenia a udržateľnosti projektov. 

Osnova
  • Úvod do projektového riadenia (2 hodiny)
    • Základné pojmy
    • Projekt a proces
    • Životný cyklus projektu
    • Metodiky projektového riadenia (3 hodiny)
      • Základné metodiky a štandardy projektového riadenia: PMBOK®, PRINCE2®, ICB®, STN ISO 10006....
      • Porovnanie medzinárodných metodík a štandardov projektového riadenia
      • Udržateľné projektové riadenie (3 hodiny)
        • udržateľnosť projektov
      Odborný garant doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
      Organizačný garant Ing. Jana Samáková, PhD. doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. Tel.: +421 906 068 187
      Email: jana.samakova@stuba.sk
      Dĺžka vzdelávacieho programu 8 hodín Forma: prezenčná, tréning
      Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka
      Cena 80 €
      Priznané právo neakreditovaný


      Kľúčové slová

      Obsah Zručnosť
      Forma Tréning,Prezenčná
      Cieľová skupina Manažér,Absolvent TU,Študenti a absolventi STU
      Odbor Prierezové technické manažérske
      Forma ukončenia Osvedčenie


      Objednávkový formulár

      Meno: *
      Priezvisko: *
      Telefón:
      Emailová adresa: *
      Odkaz:
       

      Položky označené * sú povinné!