Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu ROZVOJ PREZENTAČNÝCH ZRUČNOSTÍ
Profil absolventa

Absolventi kurzu ovládajú  postupy a techniky zamerané na zdokonaľovanie prípravy a realizácie prezentácie, majú rozvinuté prezentačné zručností.

Osnova
  • Základné fázy prezentácie
  • Mapovanie súčasného stavu komunikačných zručností
  • Fungovanie komunikačného modelu pri prezentácii
  • Obsah prezentácie – štruktúra, stratégia, ciele
  • Forma prezentácie – neverbálna, verbálna, paralingvistická zložka
  • Budovanie vzťahu s publikom
  • Princípy vizualizácie
  • Imidž prezentátora
  • Využívanie moderných technických prostriedkov v prezentácii
  • Zvládanie náročných účastníkov

Kurz prebieha participatívnou formou výučby – manažérske hry, modelové situácie, dotazníky, panelové diskusie, videoukážky, simulácia prípadových štúdií na kameru.

Odborný garant doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Organizačný garant Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. Tel.: +421 906 068 176
Email: andrea.chlpekova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2 dni) Forma: tréning
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie.
Cena dohodou €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma Tréning
Cieľová skupina Manažér
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!