Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality

Názov vzdelávacieho programu/modulu ŠTATISTICKÉ METÓDY KONTROLY A RIADENIA KVALITY
Profil absolventa

Absolvent kurzu nadobudne základné teoretické poznatky ohľadom významu štatistických metód v manažérstve kvality, normatívneho zabezpečenia v oblasti kvality, oboznámi sa s nástrojmi a metódami pre SPC nielen pri ich riadení, ale aj pri ich zlepšovaní. 

Osnova
 1. Základné pojmy v oblasti kvality /2h/
 2. Normatívne zabezpečenie oblasti kvality /2h/
 3. Rozdelenie štatistických metód,  jednoduché štatistické nástroje /2h/
 4. Ishikawa diagram, Paretova analýza, Histogram, Korelácia /8h/
 5. Stredne zložité štatistické metódy /2h/
 6. Štatistická regulácia meraním /5h/
 7. Štatistická regulácia porovnávaním /3h/
 8. Štatistické preberanie /2h/
 9. Hodnotenie spôsobilosti meradiel /2h/
 10. Hodnotenie spôsobilosti výrobných zariadení /3h/
 11. Hodnotenie spôsobilosti procesov /4h/
Odborný garant Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
Organizačný garant Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD. Tel.: +421 906 068 517
Email: katarina.skurkova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 35 hodín Forma: prezenčná, kombinovaná forma
Miesto konania priestory Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave alebo priestory u zákazníka (predpokladom je dostatočné technické vybavenie)
Cena 250 € nekareditovaný
Priznané právo


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť,Odbornosť
Forma Prezenčná,Kombinovaná
Cieľová skupina Manažér,Absolvent TU
Odbor Materiálovo technologická,Strojárstvo
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!