Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ústav/oddelenie: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky / Oddelenie materiálov a technológií

Názov vzdelávacieho programu/modulu ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM ‐ nadstavbové štúdium na získanie základného elektrotechnického vzdelania nutného aj na splnenie jednej z kvalifikačných požiadaviek pre získanie osvedčení oodbornej spôsobilosti elektrotechnikov.
Profil absolventa

Absolvent na primeranej úrovni ovláda:
Základy teórie elektrotechniky, tvorbu elektrotechnickej technickej dokumentácie, základné princípy
činnosti a použitie elektrických strojov a prístrojov, základy energetiky, výroba a rozvod elektrickej energie, základy priemyselnej informatiky (automatizácie),výrobné procesy s použitím elektrickej energie, riadenie kvality vo výrobných procesoch, základy BOZP a požiarnej ochrany pri práci s elektrickými zariadeniami. 

Osnova

Základy elektrotechniky /10h/, Elektrotechnika 1 (jednosmerný prúd) /10h/, Elektrotechnika 2 (striedavý prúd vrátane 3fázových obvodov) /20h/, Elektromagnetizmus /20h/, Statická elektrina vpraxi /10h/, Elektrické meranie /25h/, Elektromagnetická kompatibilita /20h/, Výroba, prenos a distribúcia elektrickej enrgie /35h/, Elektrické stroje /20h/, Technika vysokého napätia /10h/, Elektrické prístroje /25h/, Elektrické inštalácie (dimenzovanie, istenie, selektivita) /25h/, Bezpečnosť elektrických zariadení (ochrana pred úrazom elektrickým prúdom) /45h/, Priemyslová elektronika /25h/, Základy automatizácie /30h/, Technická dokumentácia a CAD v elektrotechnike /20h/, Základy zabezpečenia kvality v priemysle /10h/, Konzultácie, priebežné overenie vedomostí /40h/ 

Odborný garant Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.:02/602 91 685, 0903 423 330, e‐mail: miroslav.kopca@stuba.sk, fax: 654 25822
Organizačný garant Ing. Michal Váry, PhD. FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava Tel.: 0905 981 652, 02/602 91 538
Email: michal.vary@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 400 hodín, z toho: Teoretická príprava: 255 hodín Praktická príprava: 145 hodín Forma: kombinovaná
Miesto konania STU FEI – posluchárne a špecializované laboratóriá
Cena 1150 € + 20% DPH
Priznané právo MŠVVAŠ SR, č. 0473/2011/32/1
od: 21.04.2011
do: 23.05.2016


Kľúčové slová

Obsah Rekvalifikácia
Forma Kombinovaná
Odbor Elektrotechnika
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!