Nastavenie v programe Mozilla Thunderbird
  • V prípade, že využívate na preberanie pošty IMAP protokol, namiesto čísla portu 995 tam bude 993.


  • Ak máte definovaných viac Servrov pre odosielanie pošty, v kroku (2)vyberte predvolený.


  • Nastavenia potvrďte tlačidlami OK.