Nastavenie v programe TheBat 7.1
  • V prípade, že využívate na preberanie pošty IMAP protokol,
    namiesto čísla portu 995 tam bude 993.


  • Nastavenia potvrďte tlačidlami OK.