Nastavenie v programe Microsoft Outlook 2016  1. Po inštalácii kancelárskeho balíka Office 2016 spustite Outlook 2016, a zvoľte "Ďalej >".


  2. Zvoľte Áno pre nastavenie emailového klienta Outlook 2016.


  3. Zaškrtnite Manuálne nastavenie a "Ďalej >".


  4. Vyberte POP alebo IMAP.


  5. V prípade, že využívate na preberanie pošty IMAP protokol,
    namiesto čísla portu 995 tam bude 993.


  6. Zaškrtnite podľa obrázka


  7. Nastavenia potvrďte tlačidlami OK.


  8. Spojenie bolo úspešne vytvorené.