Nastavenie v programe Microsoft Outlook 2010
  • Ak nechcete mať zapamätané heslo na príjem správ "Prihlasovacie informácie" (v predchádzajúcom okne), doporučujeme nastavenie z nasledujúceho pravého okna. Heslo bude uložené iba na prípady odosielania správ.


  • V prípade, že využívate na preberanie pošty IMAP protokol,
    namiesto čísla portu 995 tam bude 993.

  • Nastavenia potvrďte tlačidlami OK.