Online výuka
  • Domov

Tieto stránky sa naďalej neaktualizujú, aktuálne Google Suite návody nájdete na stránke:

www.stuba.sk/onlineZákladné informácie a návody pre online výuku


Na stránke nájdete návody a postupy na G-Suite aplikácie, Office 365, Webex.

Pre realizáciu cvičení a prednášok do 100 účastníkov odporúčame využívať aplikáciu Meet v G-Suite. Prednášky pre väčší počet účastníkov možno zabezpečiť pomocou aplikácie Microsoft Teams alebo Webex.

Online výuka


Google Suite - návody pre nastavenie Office online, Classroom, Meet.
Office 365 - balík Office 365, Word, Excel, Powerpoint, MS Teams (max. 300 účastníkov konferencie).

Webex - videokonferencie, online stretnutia (max. 3000 účastníkov konferencie).

OBS Studio - pri ľubovolnej video-konferencii je možné obsah obrazovky streamovať napr. pomocou OBS štúdia na zvolenú platformu pre verejnosť, napr. Youtube, Twitch.