Základné informácie a návody

E-mail


The Bat!     Pegasus

The Bat!


  1. Zvoľte z menu "Účet" => Vlastnosti
  2. Zadajte Vaše údaje podľa obrázka.
  3. V prípade, že využívate na preberanie pošty IMAP protokol, namiesto čísla portu 995 tam bude 993.
  4. Nastavenia potvrďte tlačidlom OK.