G Suite - základné informácie a návody
 • Návod pre používateľa

G Suite - Google Apps for Education - návodyPrvé prihlásenie    Google Drive    Presmerovanie pošty    Thunderbird    Pošta (Win 10)   

Android - Gmail    Google Meet (PC)    Google Meet (Android)    Zdieľanie Dokumenty/Tabuľky   
Google Classroom   

 1. Pre prihlásenie do systému G Suite zadajte webovú adresu:

  gmail.stuba.sk - skrátený odkaz pre Gmail
  drive.stuba.sk - skrátený odkaz pre Disk Google
  calendar.stuba.sk - skrátený odkaz pre Kalendár Google

 2. Zadajte prihlasovacie údaje rovnaké ako do Akademického informačného systému (AIS).
 3. Pre odsúhlasenie podmienok použivania služieb Google kliknite na tlačidlo "Prijať".
 4. Kliknutím na spúštač aplikácii v pravom hornom rohu sa Vám otvorí menu kde nájdete viaceré Google aplikácie.
 5. Ponuka aplikácií G Suite od spoločnosti Google.
 6. Pre odhlásenie kliknite na písmeno v kruhu v pravom hornom rohu a zvoľte "Odhlásiť sa".
 7. Pre odhlásenie zo všetkých Google aplikácií stlačte Yes.

Google Drive - pridanie a zdieľanie súborov 1. Po prihlásení do Google Drive, je možné pridať súbor kliknutím na tlačidlo "Nové => Nahranie súboru,
  alebo presunutím súboru myšou nad plochu Môj disk.
 2. Pokiaľ chceme súbor zdielať, označíme ho a klikneme na ikonu "Zdielať položku" vpravo hore.
 3. V dialógovom okne zadáme e-mailovú adresu osoby ktorej chceme súbor poskytnúť.
  Informácie k súboru, môžeme pridať do poľa pre poznámku. Potvrdíme tlačidlom Odoslať.
 4. Na e-mailovú adresu osoby ktorej bol súbor poskytnutý príde informácia o zdielaní. Po prihlásení zdieľané súbory nájdeme v záložke "Zdieľané so mnou".

Presmerovanie poštyV rámci G Suite je možné plnohodnotne používať Gmail v tvare
mojucet@stuba.sk Zamestnanci v tvare: meno.priezvisko@stuba.sk

Študenti v tvare: aislogin@stuba.sk
.
Pošta prichádzajúca na túto mailovú adresu sa vždy prijíma na poštovom serveri STU (webmail). Ak chcete, aby Vám prišla do Gmail-u, nastavte si presmerovanie z univerzitného mailového servera na Gmail.

Prihláste sa na: webmail.stuba.sk -> Pravidlá -> Filtre -> Presmerovanie pošty:
 1. Zapnúť: áno
 2. Presmerovať poštu na:
  mojucet@g.stuba.sk Zamestnanci v tvare: meno.priezvisko@g.stuba.sk

  Študenti v tvare: aislogin@g.stuba.sk

  "g" v adrese je dôležité, inak vznikne uzavretá slučka a správy budú nedoručiteľné
  Pozn: Študenti obyčajne majú mojucet@g.stuba.sk v tvare aislogin@g.stuba.sk
 3. Správu odoslať ako presnú kópiu
 4. Potvrdiť nastavenie

Thunderbird nastavenie pošty 1. Po prihlásení do Gmailu, zvoľte nastavenie.
 2. Zvoľte z menu: Preposielanie a POP/IMAP => zapnúť protokol IMAP => Uložiť zmeny.
 3. V Thunderbirde vyplňte polia v bodoch 1 a 2 podľa obrázka, a po kliknutí na "Znova otestovať nastavenie", Vám Thunderbird ponúkne možnosť OAuth2 v bode 4. Celé nastavenie potvrdíte kliknutím na "Hotovo".
 4. V ďalšom kroku zadajte prihlasovacie údaje rovnaké ako do Akademického informačného systému (AIS).
 5. Vyberte účet z domeny stuba.sk.
 6. Povoliť prístup e-mailového klienta Thunderbird do Gmailu.
 7. Z vrchnej lišty kliknite na hlavnú ponuku v pravom rohu Thunderbirdu Možnosti =>
  Nastavenie účtov => Nastavenie servera => Pokročilé...
 8. V časti Pokročilé nastavenie účtu vyplňte:
  Priečinok na serveri IMAP: [Gmail] (aj s hranatými zátvorkami a veľké písmeno G). Potvrďte OK.

Pošta App (Windows 10) nastavenie pošty 1. Spustite aplikáciu Pošta. V okne "Pridať účet" zvoľte Google.
 2. Zadajte e-mailový účet v tvare
  mojucet@stuba.sk Zamestnanci v tvare: meno.priezvisko@stuba.sk

  Študenti v tvare: aislogin@stuba.sk
 3. V ďalšom kroku zadajte prihlasovacie údaje rovnaké ako do Akademického informačného systému (AIS).
 4. Povoliť prístup Windows do účtu Google.
 5. Zvoľte "YES" pre zapamätanie mena a hesla.
 6. Zadajte meno a priezvisko. Zvoľte prihlásiť sa.
 7. Konto bolo úspešne nastavené. Zvoľte hotovo.

Android - Gmail nastavenie pošty 1. V mobilnom telefóne zvoľte Gmail => Nastavenia => Pridať ďalšiu e-mailovú adresu
 2. V nastaveniach e-mailu vyberte Google, a zvoľte "ĎALEJ >".
 3. Zadajte e-mailovú adresu v tvare
  mojucet@stuba.sk Zamestnanci v tvare: meno.priezvisko@stuba.sk

  Študenti v tvare: aislogin@stuba.sk
  a zvoľte "Ďalej".
 4. Súhlas s pravidlami Google, zvoľte "Prijať".
 5. V ďalšom kroku zadajte prihlasovacie údaje rovnaké ako do Akademického informačného systému (AIS), a stlačte Login. V tejto chvíli je Vaše e-mailové konto nastavené.

Google Meet 1. Pre prihlásenie do služby Google Meet zadajte adresu meet.google.com
  Pokiaľ už ste v G Suite prihlásený pokračujte bodom 4 inak zvoľte Prihlásiť vpravo hore.
 2. Zadajte prihlasovací e-mail v tvare
  mojucet@stuba.sk Zamestnanci v tvare: meno.priezvisko@stuba.sk

  Študenti v tvare: aislogin@stuba.sk
  a zvoľte Ďalej.
 3. Zadajte prihlasovacie údaje rovnaké ako do Akademického informačného systému (AIS) a zvoľte Login.
 4. Zvoľte pripojiť sa k schôdzke alebo začať schôdzku.
 5. Pokiaľ chcete začať schôdzku zadajte ľubovolný kód cez ktorý sa ostatní pripoja, ak sa chcete pripojiť zadajte kód schôdzky. Zvoľte Pokračovať.
 6. Internetový prehliadač (Firefox, Opera) si môže vypýtať povolenie používania mikrofónu a kamery. Zvoľte Povoliť.
 7. Schôdzka je vytvorená, ďalší účastníci sa môžu pripojiť. Zvoľte Pripojiť sa.
 8. Následne môžte poslať pozvánky zadaním emailu v Pridať ľudí (1*), alebo odoslať odkaz (2*) na schôdzku. Toto nastavenie sa nachádza v ľavom dolnom rohu a aj vpravo hore aplikácie Google Meet.
  Tlačidlom Vziať si slovo v spodnej časti obrazovky, umožníte účastníkom hovoru vidieť Vašu plochu alebo jej časť.
 9. Počas toho ako sa ľudia budú pripájať vždy sa zobrazí okno, ktoré Vás vyzve, aby ste dotyčnú osobu potvrdili. Zvoľte Prijať

Plánovanie video konferencíí s Google Calendar

 1. Pre plánovanie video konferencií na určitý dátum, zvoľte službu Google Calendar calendar.stuba.sk. Pridajte novú udalosť a v časti Pridať videohovor vyberte Hangouts Meet. Ďalej môžte vybrať hostí, ktorým bude automaticky zaslaný e-mail, alebo poslať vygenerovaný odkaz manuálne. Nakoniec zvoľte Uložiť.

Google Meet \ Hangouts Meet (Android)Program Hangouts Meet slúži na komunikáciu prostredníctvom video-konferencií cez internet. Tento program môžete spustiť na systéme Android ako aj na systéme Windows.
 1. Otvorte Obchod Play a vyhľadajte aplikáciu Hangouts Meet a zvoľte inštalovať.
 2. Spustite nainštalovanú aplikáciu, povoľte fotenie, natáčanie videí a nahrávanie zvuku.
 3. Vyberte si účet, ktorým sa budete prihlasovať do aplikácie Hangouts Meet. Pre vytváranie vlastných schôdzok, potrebujete G Suite účet, t.j. je nutné prihlásiť sa pod e-mail účtom v tvare
  mojucet@stuba.sk Zamestnanci v tvare: meno.priezvisko@stuba.sk

  Študenti v tvare: aislogin@stuba.sk
 4. Schôdzku môžete vytvoriť stlačením tlačidla New meeting. Následne sa nám vygeneruje jedinečný odkaz cez ktorý sa ostatní účastníci pripoja. Môžete ho jednoducho zdielať cez tlačidlo Share alebo si ho týmto spôsobom len skopírovať a manuálne rozposlať.

Pripojenie sa ku schôdzkam na základe pozvánky cez e-mail alebo SMS

 1. Pokiaľ ste obdržali pozvánku na schôdzku priamo do e-mailu v telefóne tak v správe je tlačidlo
  PRIPOJIŤ SA K SCHÔDZKE, stlačením sa automaticky otvorí Hangouts Meet.

 2. Pokiaľ ste obdržali e-mail na počítač a chcete sa pripojiť cez mobilný telefón:

 3. Ak ste zaregistrovaný účtom
  mojucet@stuba.sk Zamestnanci v tvare: meno.priezvisko@stuba.sk

  Študenti v tvare: aislogin@stuba.sk
  , môžete sa pripojiť zadaním kódu alebo prezývky schôdzky, ktorá bola zadaná pri vytváraní schôdzky. Druhá možnosť je cez reťazec na konci odkazu, ktorý Vám bol zaslaný, napr: https://meet.google.com/iuo-scus-foo.

 4. Spustite aplikáciu Meet, stlačte tlačidlo Meeting code, zadajte kód a potvrďte Join meeting.
 5. Ďalej stlačte tlačidlo Ask to Join. Počkajte, kým Vás zakladateľ schôdzky potvrdí a môžte komunikovať.

Funkcie Hangouts Meet počas trvania schôdzky

  Počas schôdzky je vidieť ostatných účastníkov a vždy je uprednostnený na zobrazenie ten, ktorý práve rozpráva. Ak kliknete na konkrétneho učastníka v zozname účastníkov v dolnej časti, objaví sa spinka a stále máte na hlavnej obrazovke zobrazeného len vybraného účastníka. Ak stlačíte ešte raz na spinku, tak spinka sa zruší a znova je zobrazovaný ten účastník, ktorý práve rozpráva.

 1. a) vypnutie/zapnutie mikrofónu
  b) ukončenie schôdzky / hovoru
  c) vypnutie/zapnutie kamery
  d) zoznam účastníkov
  e) písanie správ

Zdieľanie Dokumenty/Tabuľky 1. V ponuke aplikácíi G Suite zvoľte Dokumenty alebo Tabuľky.
 2. Otvoríme nový alebo existujúci dokument a v pravom hornom rohu zvoľte Zdieľať
 3. Pokiaľ nebol zadaný názov dokumentu tak ho pomenujte.
 4. Zadajte e-mail, a vyberte práva osoby ktoré bude mať nad dokumentom. Zvoľte Odoslať.
  Pri zvolení voľby Môže upravovať tento dokument v rovnakom čase môžu editovať viacerí používatelia. Uvidia aj zmeny z toho vyplývajúce.

Google Classroom 1. Pre prihlásenie do služby Google Classroom zadajte adresu classroom.google.com
 2. Zadajte prihlasovací e-mail v tvare
  mojucet@stuba.sk Zamestnanci v tvare: meno.priezvisko@stuba.sk

  Študenti v tvare: aislogin@stuba.sk
  a zvoľte Ďalej.
 3. Zadajte prihlasovacie údaje rovnaké ako do Akademického informačného systému (AIS) a zvoľte Login.
 4. Po prihlásení v pravom hornom rohu zvoľte veľké znamienko +, kde sú dve možnosti:
  Pripojiť sa k triede a Vytvoriť triedu.
 5. Pre pripojenie do triedy zadajte kód triedy, a zvoľte Pripojiť sa. Týmto krokom sa do triedy automaticky pripojíte.

Vytvorenie triedy

 1. Po prihlásení v pravom hornom rohu zvoľte veľké znamienko +, kde zvoľte Vytvoriť triedu.
 2. Vyplňte potrebné údaje (minimálne názov triedy) a zvoľte Vytvoriť.
 3. Po vytvorení triedy môžte študentov do triedy pripojiť dvomi spôsobmi:
  a) Študentom zašlete kód, ktorý študent zadá pri pripájaní do triedy, podľa návodu vyššie.
  b) Pridáte študentov cez záložku Ľudia.
 4. V záložke Ľudia zvoľte tlačidlo Pozvanie študentov . A zadajte e-mail študenta v tvare
  mojucet@stuba.sk Zamestnanci v tvare: meno.priezvisko@stuba.sk

  Študenti v tvare: aislogin@stuba.sk
  . Študentovi príde na e-mail odkaz na pripojenie do triedy, heslo v tomto prípade nie je potrebné.Týmto spôsobom je možné pridať aj viac študentov naraz. A zvoľte Pozvať. Do triedy je možné pripojiť len študentov s e-mailovou adresou *@stuba.sk.