Prejsť na obsah
Verejnosť

Tak, ako každý človek, aj študent sa môže ocitnúť v problémoch a cítiť sa bezradný. Obavy zo zlyhania, nerozhodnosť pri výbere vhodného študijného odboru, zamestnania, napäté medziľudské vzťahy, strach z nenaplnenia očakávaní rodičov a okolia, nesmelosť pri rozhodovaní ... to je iba niekoľko situácií, ktoré nám dokážu poriadne skomplikovať život. Je veľmi dôležité začať riešiť problémy skôr, ako začnú byť neznesiteľné a narušia Váš študentský život.
Centrum Kariérneho Poradenstva prichádza s možnosťou sprostredkovať stretnutie s profesionálnym psychológom a kariérnym poradcom.

Kariérna a psychologická poradňa
pre študentov zahájila činnosť od 20.10.2010 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
Sídlo: Centrum Kariérneho Poradenstva STU, Vazovova 5, Bratislava, 2. poschodie.

S OHĽADOM NA VEĽKÝ OHLAS A ŽIADOSŤ ŠTUDENTOV SA BUDE KONAŤ EŠTE JEDNO SPOLOČNÉ STRETNUTIE S KARIÉRNYM A PSYCHOLOGICKÝM PORADCOM!

Termín stretnutia:
23. novembra 2010 od 14:00 h

Miesto
zasadačka A 212, 1. poschodie, Rektorát STU, Vazovova 5, Bratislava

Stretnutie bude venované k priblíženiu činnosti kariérneho poradcu a psychológa + možnosť dohodnúť si individuálne konzultácie!