Prejsť na obsah
Verejnosť
Zdroj: YouTube 27.11.2018

Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. roky pôsobil v pozícii vedúceho Katedry chemických strojov a zariadení SjF STU, dnes je vedúcim Ústavu procesného inžinierstva SjF STU. Popri práci vysokoškolského pedagóga sa venuje aj výskumu v oblasti spracovania práškových a granulovaných materiálov, konštrukcie a dizajnu tlakových nádob a aparátov pre chemický, petrochemický, potravinársky, farmaceutický a spotrebný́ priemysel. http://vedanadosah.cvtisr.sk/ http://ncpvat.cvtisr.sk/