IST Call 5

Informačné dni k 5. výzve

Informačný deň EK k 5. výzve IST

IST Call 5

Call Information, 2005-2006 Work Programme

1.       Specific programme: Integrating and Strengthening the European Research Area

2.       Thematic priority/domain: Information Society Technologies (IST)

3.       Call title: IST Call 5

4.       Call identifier1: FP6-2004-IST-5

5.       Date of publication2: 17 May 2005

6.       Closure date(s)3: 21 September 2005 at 17.00 (Brussels local time)

7.       Total indicative budget4: 638 million Euro

8.       Areas and instruments

Proposals are invited to address the following objectives:

Strategic Objectives 2005-06

Instruments

Ratio New5 / Traditional6 Instruments (%)

Indicative budget7

2.5.1 Photonic components

IPs, STREPs, CAs, SSAs

65/35

47

2.5.2 Micro/nano based sub-systems

IPs, STREPs, CAs, SSAs

70/30

58

2.5.3 Embedded Systems

IPs, STREPs, CAs, SSAs

60/40

68

2.5.4 Advanced Grid Technologies, Systems and Services

IPs, STREPs, CAs, SSAs

70/30

62

2.5.5 Software and Services

IPs, STREPs, CAs, SSAs

60/40

67

2.5.6 Research networking testbeds

IPs, STREPs, CAs, SSAs

65/35

18

2.5.7 Multimodal Interfaces

IPs, STREPs

60/40

54

2.5.8 ICT for Networked Businesses

IPs, NoEs, STREPs, CAs, SSAs

55/45

46

2.5.9 Collaborative Working Environments

IPs, STREPs, SSAs, CAs

70/30

40

2.5.10 Access to and preservation of cultural and scientific resources

IPs, STREPs, CAs

40/60

36

2.5.11 eInclusion

IPs, STREPs, CAs, SSAs

50/50

29

2.5.12 ICT for Environmental Risk Management

IPs, STREPs, CAs, SSAs

60/40

40

FET Proactive Initiative

 

 

9

2.3.4 (xi) Simulating Emergent Properties in Complex Systems

STREPs

STREPs

 

9.       Minimum number of participants8

Instrument

Minimum number

IPs, NoEs, STREPs and CAs

3 independent legal entities from 3 different MS or AS, with at least 2 MS or ACC

Specific support actions

1 legal entity

10.   Restriction to participation: none.

11.   Consortium agreement: participants in RTD actions resulting from this call are required to conclude a consortium agreement.

12.   Evaluation procedure: the evaluation shall follow a one-stage procedure. Proposals will not be evaluated anonymously.

13.   Evaluation criteria: see standard criteria in Annex B of this Work Programme and the section on evaluation criteria in Section 4 of this Work Programme.

14.   Indicative evaluation and selection delays: evaluation results are estimated to be available within two months of the closure date

1The call identifier shall be given in the published version of this call
2The Director-General responsible for the call may publish it up to one month prior to or after the envisaged date of publication
3Where the envisaged date of publication is anticipated or delayed (see footnote above), closure date(s) will be adjusted accordingly in the published call for proposals
4Any call budget information relating to 2005 is provided under the condition that the draft budget for that year is adopted, without adjustments, by the budgetary authority. Any call budget information relating to 2006 is provided as advance information only. A new financing decision to cover the 2006 budget will be requested at the appropriate time next year
5New Instruments: IPs and NoEs
6Traditional instruments: STREPs, SSAs and CAs
7The amount accounts for 90% of the budget pre-allocated to the Strategic Objectives
8MS = Member States of the EU; AS (incl. ACC) = Associated States; ACC = Associated Candidate Countries. Any legal entity established in a Member State or Associated State and which is made up of the requested number of participants may be the sole participant in an indirect action

http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm

http://www.cordis.lu/fp6/ist.htm

 

  

Informačné dni k 5. výzve

 Miesta konania a termíny:   

Bratislava - 23. 5. 2005, 10:00 hod.
Klub zamestnancov, blok B, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Mlynská dolina, Ilkovičova 3, Bratislava

Žilina - 26.  5. 2005, 10:00 hod.
AULA 01 – Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, Ul. Univerzitná 8215/1, Žilina

Košice - 27.  5. 2005, 10:00 hod.
Vzdelávacie centrum TeleDom, Aula Alberta Einsteina, Timonova 27, Košice


Poslanie:
Poskytnúť relevantné informácie k 5. výzve na podávanie návrhov projektov zameraných na rozvoj informačných a komunikačných technológií a ich aplikácií pre podporu rozvoja informačnej spoločnosti. Podporiť účastníkov seminára a záujemcov o aktívnu a priamu účasť v príprave na úspešnú účasť v európskych projektoch v oblasti IST. V tomto smere prispeje aj informácia o podporných projektoch z oblasti IST a nadväzných akciách, ktoré vytvárajú relevantné prostredie pre podporu efektívnej prípravy projektov, resp. účasti v pripravovaných projektoch. Súčasne by prebehli aj diskusie k našej účasti na projektoch podávaných v rámci 4. výzvy IST, ako príprava pre bilaterálne jednania v rámci ISTC. Na záver bude prezentovaná situácia o stave v príprave 7. RP.


Program:
-
Informácia a komentár k 5. výzve IST (A. Lavrin, TU Košice, delegát SR v ISTC)
- Vyhodnotenie predchádzajúcich výziev (A. Lavrin, TU Košice, delegát SR v ISTC)
- Ako lepšie a jednoduchšie profitovať z programu IST? Prezentácia podporných nástrojov pre firmy v rámci priority IST:
       - služby hľadania partnerov pre IST projekty (projekt IDEALIST34)
       - sofistikovaný portál pre vyhľadanie kompetentného „softvérového“ partnera IST projektu (projekt IST World)
       - pre tvorcov a užívateľov informačných a komunikačných prostriedkov pre oblasti „eHealth“ a „eInclusion“ - zdravotne postihnutých,      (projekt EPIST)
       - podpora v oblasti mikro- a nano-technológii (projekt MINOS-EURONET)
       - príprava návrhov s použitím špeciálneho softvéru - IST participation tool (projekt Get In)
       - vytváranie klastrov pre firmy na zapojenie sa do projektov (projekt Detect-it)
       - finančné a manažmentové otázky projektov (projekt FINANCE-NMS-IST)
       - podpora firiem a výskumných organizácií vo vybraných technologických oblastiach (e-work/e-business, e-health, embedded systems, nanotechnológie a materiály, atď.)
       - pomoc pri písaní projektu v 6. RP (projekt PROPASS)
       - podpora a príprava projektov, tvorba konzorcií pre 5. výzvu a 7. RP pre vybrané oblasti IST (projekt PRO_NMS)
       - integrácia výskumných aktivít v oblasti budovanie multimediálnych knižníc (audio-video) dostupných predovšetkým na báze streamingových technológií s dôrazom na využitie existujúcich progresívnych riešení a ich možného zlepšenia (projekt ATVN)
(I. Filus - BIC Bratislava, B. Weber - STU FEI Bratislava, A. Lavrin a F. Jakab za projekty SSA/IST Košíc, Ing. Takáč - Novitech, zástupca SARC, a zástupcovia pre eTen a eContent)
-
 Aktuálne informácie z oblasti  IST (napr. Info Dni na EÚ úrovni) a  príprava 7. RP.
- Diskusia  a konzultácie k predmetným otázkam, problémom, resp. projektovým námetom

Predpokladané trvanie podujatia 3 hod.


Prezentácie na stiahnutie:

Informačné dni k 5. výzve v rámci priority 2 - Technológie pre informačnú spoločnosť (IST) 6. RP EÚ
Anton Lavrin, TU Košice

Podporné "IST FP6" projekty
Bedrich Weber, FEI STU Bratislava

Služby na podporu účasti slovenských organizácií v projektoch IST
Ivan Filus - BIC Bratislava spol. s r.o.

PROPASS - Technická pomoc malým a stredným firmám pri písaní projektov
Rudolf Takáč - Novitech Partner s.r.o.

eContent plus európsky digitálny obsah v globálnych sieťach
Peter Bíro, MDPT SR

eTEN rozširovanie transeurópskych e-služieb pre všetkých
Valentína Michálková, MDPT SR

 

Spoluorganizátori akcie:

                                                                                                       
FIIT STU    

FEI STU    

Technická univerzita v Košiciach    

Žilinská univerzita


BIC Bratislava    

NOVITECH

 Informačný deň EK k 5. výzve IST

Dňa 2.6.2005 sa v Bruseli uskutočnil informačný deň EK k 5. výzve IST. Boli zverejnené nasledovné informácie:

2.5.1 - Photonic Components - Ronan BURGESS / G1 ‘Nanoelectronics and Photonics’
2.5.2 - Micro/nano Based Sub-systems - Francisco IBANEZ / G2 ‘Micro- and Nanosystems’
2.5.3 - Embedded Systems - Tom CLAUSEN / G3 ‘Embedded Systems’
2.5.4 - Advanced Grid Technologies, Systems and Services - Jorge GASOS / F2 ‘Grid Technologies’
2.5.5 - Software and Services - Michel LACROIX / D3 ‘Software Technologies’
2.5.6 - Research Networking Testbeds - Maria RAMALHO NATARIO / F3 ‘Research Infrastructure’
2.5.7 - Multimodal Interfaces - Bernard SMITH / E1 ‘Interfaces’
2.5.8 - ICT for Networked Businesses
- Alain JAUME / D5 ‘ICT for Enterprise Networking’
2.5.9 - Collaborative Working Environments - Isidro LASO-BALLESTEROS / F4 ‘New Working Environments’
2.5.10 - Access to and Preservation of Cultural and Scientific Resources - Ian PIGOTT / E3 ‘Learning and Cultural Heritage’
2.5.11 - eInclusion - Antonio MENDES DOS SANTOS / H3 ‘eInclusion’
2.5.12 - ICT for Environmental Risk Management - Guy WEETS / G4 ‘ICT for Transport’
2.3.4 - (xi) Simulating Emergent Properties in Complex Systems (FET Proactive Initiative) - Pekka KARP / F1 ‘Future and Emerging Technologies’