Prejsť na obsah
Študenti

V súlade s § 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s čl. 7 bod 2 Disciplinárneho poriadku STU pre študentov po schválení Akademickým senátom STU  rektor  vymenoval   členov Disciplinárnej komisie STU, ktorých funkčné obdobie je do 29. októbra 2017 (vrátane). 

Predseda:

doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.

 

Členovia:

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.

doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.

Rebeka Križanová

Barbora Brestovská

Ing. Filip Gulan

Ing. Csilla Fülöpová


Tajomník:

Mgr. Marianna Michelková