Prejsť na obsah
Vydavateľstvo STU
Publikácie, ktoré sú na sklade (okrem zborníkov) si môžete zakúpiť, 
alebo objednať na jednotlivých fakultách následovne:
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU
REPREZENTAČNÁ PREDAJŇA VYDAVATEĽSTVA STU
(na prízemí, vľavo od informátora)
Radlinského 9
812 37 Bratislava
tel.: 0917 669 197
STAVEBNÁ FAKULTA STU
kníhkupectvo JAGA group v. o. s.
ul. Imricha Karvaša 2 
811 07 Bratislava
tel:.: 02/52 92 59 89
FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU
knihkupectvo Artbooks
Namestie slobody 19
811 06 Bratislava
tel.: 0905 531 461
STROJNÍCKA FAKULTA STU
kníhkupectvo Partner Technic s.r.o.
Námestie slobody 17
811 06 Bratislava
tel.: 02/52 49 78 96
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU 
FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU 
kníhkupectvo Malé centrum
Radlinského 9
812 37 Bratislava
tel.: 02/52 93 11 22, 52 49 64 29