Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku
Odborný garant študijného odboru: prof. Ing. P. Horváth, CSc.

Študijný odbor je zameraný na vyspelých poslucháčov, ktorí vlastnia penosný počítač (notebook/laptop s operačným systémom Windows 7 a bezdrôtovým pripojením na internet) a sú ochotní počítač nosiť na výučbu. Pri začiatku štúdia sú od poslucháčov vyžadované vedomosti na úrovni absolventa Praktického využitia počítačov (PVP). 

Cieľom výučby je komplexné zvládnutie technológie vlastného počítača (HW i SW) na úrovni pokročilého užívateľa. Poslucháči budú vedení k riešeniu úloh a zdieľaniu svojch riešení cestou online diskusií a nepovinných konzultácií.

Prenosné počítače I
Prenosné počítače II
Prenosné počítače III 

Prenosné počítače I

Miestnosť: UC 103  (Vazovova 5, prízemie vpravo) Čas: 9:30 – 11:30 hod. praktická výučba,  11:30 - 12:30 hod. konzultácie

Téma
Prednášateľ
Prenosný počítač, špecifické vlastnosti. Správca, základné nastavenia, pripojenie na sieť. Fórum skupiny ako nástroj komunikácie Ing. M. Babinský
Hardware, software a operačný systém. Zvláštnosti prenosných počítačov a ich výkon. Bezpečnosť. Predinštalované programy Ing. M. Babinský
Pripojenie a nastavenie zariadení. Užívateľské prispôsobenie nastavení a profil napájania Ing. M. Babinský
Typy a druhy programov v počítači a práca s nimi. Práca so súbormi Ing. M. Babinský
Prehliadače, nastavenia, záložky, rozšírenia, bezpečnosť, synchronizácia Ing. M. Slezák
Komunikácia pomocou Gmail a fóra GoogleGroups Ing. M. Slezák
Základy vyhľadávania pomocou Google. Nastavenia vyhľadávača Ing. M. Slezák
Pokročilé funkcie vyhľadávača Google. Vyhľadávanie obrázkov. Záložky Ing. M. Slezák
Služby Google: prekladač, kalendár, mapy. Vyhľadávanie v mapách Ing. M. Slezák
Spolupráca prenosného počítača s tabletom a smartfónom a ich pripojenie na internet  Ing. B. Štofko
Prenos fotografii z rôznych zdrojov na prenosný počítač. Ich následná úprava pre prezentáciu Ing. B. Štofko
Používanie prezentácie v privátnej sfére. Pripojenie prenosného počítača na TV alebo projektor Ing. B. Štofko
Vytvorenie prezentácie s fotografiami a filmom. Praktické postupy. Fotografie na Internete Ing. B. Štofko
Záverečné diskusné fórum s vyhodnotením Ing. M. Babinský, Ing. M. Slezák, 
Ing. B. Štofko

Prenosné počítače II

Miestnosť: UC 103  (Vazovova 5, prízemie vpravo)   Čas: 9:30 – 11:30 hod. praktická výučba,  11:30 - 12:30 hod. konzultácie 

Téma
Prednášateľ
Fórum a sociálne siete Ing. M. Slezák
Sťahovanie súborov a programov. Úložiská súborov a online aplikácie Ing. M. Slezák
Webalbumy a zdieľanie fotografií  Ing. M. Slezák
Grafické súbory a kresliace aplikácie  Ing. M. Slezák
Zvuk v počítači (formáty, nosiče, nahrávanie, prehrávanie) Ing. M. Slezák
Digitálne fotoaparáty. Skenovanie fotografii z papierovej formy alebo z kinofilmu Ing. B. Štofko
Príprava fotografii pre prezentáciu a ich úprava. Odporúčané postupy a formáty Ing. B. Štofko
Ako natáčať film a príprava filmu pre prezentáciu alebo samostatné použitie Ing. B. Štofko
Vytvorenie vlastnej domovskej stránky na Internete. FTP prenos a iné potrebné programy Ing. B. Štofko
Digitalizácia podkladov, konvertovanie, komprimovanie, napaľovanie súborov Ing. M. Babinský
Opakovanie Google apps. Základy OS Google Android pre tablety a mobilné telefóny Ing. M. Babinský
Google apps: mapovanie a navigácia, foto, YouTube, Google plus, Google docs, knihy a ďalšie Ing. M. Babinský
Hry a zábava Ing. M. Babinský
Záverečné diskusné fórum s vyhodnotením Ing. M. Babinský, Ing. M. Slezák, 
Ing. B. Štofko

 

Prenosné počítače III

Miestnosť: UC 103  (Vazovova 5, prízemie vpravo) Čas: 9:30 – 11:30 hod. praktická výučba,  11:30 - 12:30 hod. konzultácie

Téma
Prednášateľ
Programy v balíkoch MS Office, Open Office, Libre Office a ich spolupráca  Ing. M. Babinský
Google Dokumenty (aj pre Android a Apple) a ostatné programy v Google disk (tabuľky...) Ing. M. Babinský
Digitalizácia fotografií, filmov a diapozitívov Ing. M. Babinský
Ovládanie a správa prenos. zariadenia (správa súborov, inštalácia programov a aplikácií) Ing. M. Babinský
Android a aplikácie Ing. M. Babinský
Základy kompozície fotografie, formáty a rozmer. Úprava fotografii v prenosnom počítači Ing. B. Štofko
Použitie filtrov a efektov pre fotografie určené pre tlač na väčší formát Ing. B. Štofko
Ako natáčať film a príprava filmu pre prezentáciu alebo samostatné použitie Ing. B. Štofko
Vytvorenie prezentácie. Pripojenie prenosného počítača na TV prijímač alebo projektor Ing. B. Štofko
Nahrávanie a úprava zvukových záznamov pomocou programu Audacity Ing. M. Slezák
Editovanie  metadát  zvukových  nahrávok Ing. M. Slezák
Pokročilé využívanie pošty Gmail Ing. M. Slezák
Online záložky a zdieľanie výsledkov vyhľadávania. Využívanie RSS Ing. M. Slezák
Záverečné diskusné fórum s vyhodnotením Ing. M. Babinský, Ing. M. Slezák, 
Ing. B. Štofko