Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave


Zapísať sa do jazykových kurzov na letný semester akademického roku 2016/2017 sa môžete osobne do konca februára 2017 v čase od 13:00 h do 15:00 h. 

Miesto zápisu: Jazykové centrum STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, 1. posch., blok E č. 206.

Záujemca o jazykový kurz sa môže záväzne elektronicky zapísať vopred, ak si stiahne a vyplní

prihlášku na kurz Cudzieho jazyka

a pošle skenovanú prihlášku na e-mailovú adresu jazykove.centrum@stuba.sk v termíne najneskôr do konca februára 2017.

Tí, ktorí majú záujem overiť si jazykové znalosti a vykonať vstupný test z anglického jazyka a/alebo nemeckého jazyka, môžu tak urobiť dňa 1.2.2017 v čase od 13:00 h do 15:00 h, miestnosť UD 104 (prízemie vľavo).

Do kurzu je možné sa prihlásiť aj priebežne počas akademického roka.