Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Okrem koncepčných, konzultačných, expertíznych a vývojových prác vykonáva technické zabezpečenie centrálnych výpočtových systémov v nepretržitej prevádzke, zabezpečenie prevádzky technických prvkov a správu počítačovej siete areálu Vazovova-Mýtna a systémovú podporu sietí iných pracovísk areálu.

Pre pracoviská rektorátu poskytuje technickú podporu pre zariadenia informačných a komunikačných technológii (počítače, tlačiarne, internetové pripojenie).

Súčasťou oddelenia je aj pracovisko zabezpečujúce výrobu a správu preukazov a správu PKI.

Vedúci oddelenia
Juraj Kiapeš
e-mail: juraj.kiapes@stuba.sk
mobil: 0918 669 184, klapka: 9924