Prejsť na obsah
Verejnosť

archív

február 2017

 • 28.02.2017
 • 27.02.2017
  • Zahraničná návšteva na UVTE
   V dňoch 15. a 16. 2. 2017 sa na pôde Ústavu výrobných technológií MTF STU v Trnave uskutočnilo pracovné stretnutie riešiteľského kolektívu medzinárodného projektu aplikovaného výskumu Manunet s názvom Innovative methods of sheet metal forming tools surfaces improvement – R&D.  
  • Smútočné oznámenie
   S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že dňa 24. februára 2017 vo veku 69 rokov zomrela naša bývalá kolegyňa  
  • Bellušova kvapka krvi

   Vyzývame všetkých študentov a pedagógov k darovaniu krvi, ktorú realizujeme v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR.

    
 • 23.02.2017
  • Orbitálna mechanika
   prednáška v rámci projektu Vesmír pre vzdelanie, vzdelanie pre vesmír.  
  • Štipendium DBU po skončení vysokej školy v Nemecku
   Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) ponúka štipendium pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním.  
 • 22.02.2017
 • 20.02.2017
 • 17.02.2017
  • Výzva „Mladí výskumníci“
   V súlade so Smernicou č. 12/2012 - N rektor STU vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu na motiváciu a podporu zvyšovania kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov  
  • Manažér kvality-junior

   MTF STU so sídlom v Trnave v spolupráci so spoločnosťou VINCOTTE International SK&CZ s.r.o. ponúka výhradne študentom MTF STU možnosť absolvovať kurz a získať osvedčenie „Manažér kvality –junior“ za zvýhodnených finančných podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom letáku.

    
  • Výberové konanie na miesto docenta
   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta  
  • Oznam absolventom bakalárskeho štúdia v ak. roku 2016/2017
   Z dôvodu ukončenia štúdia štátnou skúškou v akad. roku 2016/2017 žiadame študentov o dôslednú kontrolu nasledovných údajov v AIS...  
  • Oznam absolventom inžinierskeho štúdia v ak. roku 2016/2017
   Pre spracovanie agendy absolventov končiacich na inžinierskom štúdiu štátnou skúškou v akademickom roku 2016/2017 žiadame študentov 2. ročníka o doručenie nasledovných podkladov...  
  • Trnavskí žiaci „študujú“ na MTF
   Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ s materskou školou Kornela Mahra 11 v Trnave prvýkrát navštívili dňa 16. februára 2017  
  • Voľný prístup k novým časopisom Royal Society of Chemistry
   Voľný prístup k novým časopisom Royal Society of Chemistry pokračuje do 31. 12. 2017. Zvýraznené sú zmeny oproti minulému roku:  
 • 16.02.2017
 • 15.02.2017
  • Nové trendy pri výrobe karosérií
   Kládli ste si niekedy otázku, ako sa vyrába karoséria alebo aké materiály sa na jej výrobu používajú? Odborník z praxe vám priblíži využívané postupy zamerané na redukciu váhy ako aj nasadzovanie inovatívnych spájacích technológií.  
  • Interkultúrny manažment v praxi
   Pod záštitou pani prodekanky doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. sa dňa 13.2.2017 v priestoroch MTF STU v Trnave uskutočnila prednáška Ing. Petra Benčúrika, PhD. zo spoločnosti Slavia Capital.  
  • UK a STU predložili kľúčový projekt vedy a vzdelávania ACCORD

   Spoločné laboratóriá, spoločné výskumné tímy, spoločné študijné programy pre najlepších študentov. UK a STU predložili projekt, ktorý má ambíciu udržať doma talentovaných študentov.

    
  • Jarné prázdniny v Kočovciach

   20. - 24. februára 2017

    
 • 14.02.2017
  • Stavbári na Chopku

   Koncom skúškového obdobia zimného semestra 2016/2017 zorganizovala Katedra telesnej výchovy a športu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave lyžiarsky kurz na Chopku. Určený bol predovšetkým pre poslucháčov Stavebnej fakulty STU, no lákavej lyžovačke v Nízkych Tatrách neodolali ani študenti iných fakúlt STU.

    
  • Týždeň otvorených dverí 2017 na FCHPT STU

   V dňoch od 30. januára do 3. februára 2017 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) uskutočnil Týždeň otvorených dverí 2017. Primárnym zámerom akcie bolo osloviť najmä končiacich stredoškolákov, budúcich maturantov, ktorí sa zamýšľajú nad možnosťami vysokoškolského štúdia a výberom vhodnej vysokej školy.

    
  • Účasť fakulty na výstave Kam na vysokú školu Trnava/Trenčín
   Na II. ročníku výstavy Kam na vysokú školu sa v stánku MTF STU so sídlom v Trnave v dňoch 31. 1. v Trnave a 1. 2. 2017 v Trenčíne zastavilo niekoľko desiatok študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímali, aké študijné programy fakulta ponúka pre nasledujúci akademický rok..  
 • 13.02.2017
  • Chcete byť úspešní a vyhľadávaní praxou?
   S ohľadom na neustále sa zvyšujúci záujem praxe o vysokokvalifikovaných odborníkov s technickou orientáciou Vás chceme upozorniť na možnosť štúdia na Strojníckej fakulte na inžinierskom stupni v novom študijnom programe  
  • Firma z inkubátora STU získala Superstar Bronze Award

   Firma z Univerzitného technologického inkubátora STU získala na prehliadke Night of Stars cenu Superstar Bronze Award. Univerzitný technologický inkubátor podporil rozber už viac ako 50 firiem.

    
  • Stavbárska olympiáda 2016/17

   Na jeseň minulého roka dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave vyhlásil  1. ročník  súťaže Stavbárska  olympiáda.

    
  • Výstava "Bratislavská cvernová továreň"

   Pozývame vás na výstavu a diskusiu návrhov areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. 

    
  • Inžinierska cena v stavebníctve 2015/2016

   Inžinierska cena v stavebníctve 2015/2016

   V utorok 24. januára 2017 sa pri príležitosti 6. ročníka udeľovania Inžinierskej ceny zišli predstavitelia najlepších diplomových prác pre rok 2015/ 2016 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

    
  • Aplikácie reverzného inžinierstva
   Googliš si klingonštinu, lebo assembler už poznáš? Zapíš si predmet Aplikácie reverzného inžinierstva (6 kreditov).  
 • 11.02.2017
 • 10.02.2017
  • Deň otvorených dverí 2017 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave

   Útroby komplexu budov  - sídla Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave - sa už niečo pred ôsmou hodinou rannou vo štvrtok  9. 2. 2017 začínali hemžiť študentmi.

    
  • STU rozvíja spoluprácu na Srí Lanke

   Tím STU (prof. Finka, doc. Petríková, Dr. Ondrejička, Dr. Jamečný, Dr. Ondrejičková) aktuálne spoluorganizuje sériu 8 workshopov na Srí Lanke v mestách Colombo a Kandy v rámci schváleného projektu Európskej únie programu ERASMUS+ International Credit Mobility

    
  • Obnova B-bloku Stavebnej fakulty

   Havarijný stav niektorých častí obalového plášťa, vysoká energetická náročnosť a nemožnosť zabezpečenia vhodných parametrov vnútorného prostredia vedie k nutnosti hĺbkovej obnovy budovy.

    
  • MTF STU v médiách
   Prinášame vám obsah najnovších článkov/reportáží o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:  
  • Prezentácia sošiek OTO ročník 2017 na MTF – len 3 dni
   Pozývame Vás na verejnú prezentáciu sošiek "OTO" ročník 2017, ktorá bude prebiehať od 8. do 10.2.2017 v priestoroch Technologického múzea MTF STU (v budove fakulty na ul. J. Bottu 25).  
 • 09.02.2017
 • 08.02.2017
 • 07.02.2017
 • 06.02.2017
 • 03.02.2017
 • 02.02.2017
  • Celoslovenská súťaž pre študentov ABF Bakalár v RTVS

   Celoslovenská súťaž pre študentov ABF Bakalár v RTVS

    
  • Deň otvorených dverí 2017
   Dekan fakulty pozýva študentov stredných škôl, rodičov, stredoškolských učiteľov a všetkých, ktorí majú záujem získať informácie o štúdiu na MTF STU so sídlom v Trnave v akademickom roku 2017/2018 na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 8. februára 2017 (streda).  
 • 01.02.2017
  • MTF STU v médiách
   Prinášame vám obsah najnovších článkov/reportáží o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:  
  • Stretnutie akademickej obce Stavebnej fakulty STU

   Akademický senát (AS) a vedenie Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave zorganizovalo stretnutie akademickej obce (AO), ktoré sa uskutočnilo 27. januára 2017 v Aule akademika Bellu. Podujatie moderoval člen predsedníctva AS prof. Ľudovít Fillo.

    
  • Propagácia štúdia v OC MAX
   V termíne 1.-21.2.2017 sme pripravili posterovú výstavu v Obchodnom centre Max Trnava, ktorá je zameraná na propagáciu štúdia na MTF STU.