Prejsť na obsah
Verejnosť

archív

 • 19.10.2017
 • 18.10.2017
 • 17.10.2017
 • 16.10.2017
 • 15.10.2017
  • Reflexie architektúry

   Projekt priblíži aktuálne trendy v architektúre prostredníctvom vybraných osobností, tentoraz z českého prostredia.

    
  • Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Horvát
   V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Františka Horváta  
 • 13.10.2017
  • Women Tester Academy
   17. októbra - 23. novemmbra 2017 na FIIT STU - kurz pre všetky ženy, ktoré túžia po zmene.  
  • Big Data Management in Cloud Systems: Why, How and Beyond
   30. októbra 2017 o 13.30 hod., Aula Minor FIIT STU v Bratislave - prednáška prof. Dr. Abdelkadera Hameurlaina (Univerzita Paula Sabatiera v Toulouse, Francúzsko) o stave techniky týkajúcej sa manažmentu veľkých objemov dát v cloudovom prostredí.  
 • 12.10.2017
 • 11.10.2017
  • Prezentácie SAIA o štipendiách a grantoch

   Slovenská akademická informačná agentúra SAIA a Útvar medzinárodných vzťahov STU Vás pozýva na seminár o štipendijných a grantových možnostiach (mimo Erasmus+) do všetkých krajín sveta (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, inžinierskym príp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

    
  • 24.11.2017 Valné zhromaždenie ALUMNI
   POZVÁNKA na zasadnutie Valného zhromaždenia občianskeho združenia Banka kvality – ALUMNI MTF STU  
  • 15.11. Managing Generations-pozvánka na vedecký seminár
   Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v spolupráci so Sekciou sociológie organizácie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV organizuje vedecký seminár s názvom "Managing Generations"  
  • Ocenenia
   Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave a jej dekanovi boli udelené ocenenia:  
  • Prémia Literárneho fondu za najlepšiu prácu v rámci Študentskej vedeckej konferencie 2017
   Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil Prémiu za najlepšiu prácu ŠVK v akademickom roku 2016/2017 študentom fakulty, ktorí úspešne reprezentovali svoje práce v rámci fakultného kola ŠVK dňa 6. 4. 2017:  
  • Odborná prednáška - doc. Ing. Krzysztof Witkowski, PhD.
   V dňoch 25. 9. 2017 a 27. 9. 2017 sa uskutočnil na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave prvý blok prednášok, ktoré zrealizoval doc. Ing. Krzysztof Witkowski, PhD.  
 • 10.10.2017
  • Prezentácie SAIA o štipendiách a grantoch

   Slovenská akademická informačná agentúra SAIA a Útvar medzinárdných vzťahov STU Vás pozýva na seminár o štipendijných a grantových možnostiach do všetkých krajín sveta

    
 • 09.10.2017
  • Cena rektora o najlepší umelecký výkon 2018

   Rektor po druhý raz vyhlasuje aj cenu o najlepšie umelecké dielo. Minulý rok si cenu odniesla Pozorovateľňa vtáctva na Dunaji a grafika výstavy Kelti v Bratislave.

    
  • Aktuálne uzávierky mobilít
   Prinášame vám aktuálne uzávierky SAIA na štipendijné pobyty, mobility ešte v tomto roku.  
  • Výzva na projekty – Nadácia Tatra Banky
   Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.  
  • Výzva na projekty- Kvalita vzdelávania
   Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.  
 • 08.10.2017
  • Duálne vzdelávanie? - rozhovor s dekanom Strojníckej fakulty
   Duálne vzdelávanie sme tu už predsa pred rokmi mali, no nielen to je dnes naším najväčším problémom. Na všetkých stupňoch a úrovniach štátu si musíme uvedomiť, že vzdelanie je najväčším bohatstvom človeka, rodiny či každej spoločnosti. A v tomto smere nie sme nikdy dosť bohatí. Preto musíme investovať primerané prostriedky do vzdelania, do vybavenia škôl a prípravy kvalitných pedagógov. Potom nebudú mladí ľudia odchádzať za vzdelaním do zahraničia. Zamyslime sa všetci nad týmto mementom. Varuje dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave a súčasne viceprezident dvoch najvýznamnejších priemyselných zväzov u nás, Zväzu strojárskeho priemyslu SR (ZSP SR) a Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR), profesor Ľubomír Šooš.  
 • 06.10.2017
  • Science is Wonder-ful! European Researchers’ Night
   V dňoch 26. – 27. septembra 2017 sa v Bruseli konal ďalší ročník významného podujatia – Science is Wonder-ful! European Researchers’ Night – v rámci programu Horizont 2020.  
  • Adolf Benš - architektonické dielo

   Výstava priblíži celoživotné dielo významného českého architekta funkcionalizmu Adolfa Benša slovenskému publiku na FA STU.

    
  • STU na Noci výskumníkov

   V   tomto roku STU reprezentovalo celkovo 17 stánkov a   naši odborníci odprezentovali 5 prednášok. Rektor R. Redhammer vystúpil v diskusii Povolania budúcnosti a na  slávnostnom otvorení.

    
  • HORIZON 2020
   HORIZON 2020  
 • 05.10.2017
  • Zaregistrujte sa na TP Cup 2018
   26. októbra 2017 je uzávierka súťaže tímových projektov. V júni 2018 bude finále jubilejného 10. ročníka TP Cup, súťaže v tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu Tímový projekt.  
 • 04.10.2017
 • 03.10.2017
 • 02.10.2017
 • 29.09.2017
 • 28.09.2017
 • 27.09.2017
 • 26.09.2017
  • Prestížne ocenenia doc. Ing. Michala Kvasnicu, Phd.

   Doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. z ÚIAM, vyhral 1. miesto v súťaži „Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo“ v kategórii: technické vedy a geovedy. A súčasne vyhral aj 2. miesto v súťaži „Prémia za trojročný vedecký ohlas“ v kategórii: technické vedy a geovedy. Obidve ceny udelil Literárny fond Slovenskej republiky.

    
 • 25.09.2017
  • Exkurzia NOO a ZA 2017

   Nezávislá odborová organizácia (NOO) pri Stavebnej fakulte STU organizuje túto exkurziu už dlhodobo v spolupráci so Združením absolventov a priateľov Stavebnej fakulty (ZA SvF STU).

    
  • Ochrana prostredia a automobilizmus – spojené témy na TOP 2017
   O nedávno skončenej konferencii TOP 2017 sme sa rozprávali s prof. Ing. Ľubomírom Šoošom, PhD., dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Fakulta je už 23 rokov organizátorom tejto konferencie.  
  • Celosvetová súťaž pre študentov - Engineering Academic Challenge

   Minulý týždeň sa začala súťaž pre študentov vysokých škôl po celom svete - Engineering Academic Challenge, ktoré majú prístup ku Knovel Libray.

    
  • Nové číslo časopisu SPEKTRUM 1 [2017/2018]

   V septembrovom čísle sa dozviete, že 18. 9. sme otvorili nový akademický rok, aj to ako si stredoškoláci testovali našu univerzitu, že FCHPT STU a SvF STU získali certifikát EUR-ACE, ale dočítate sa aj o tom, že na Majstrovstvách sveta v quadrathlone máme svojho víťaza a mnoho ďalších zaujímavostí...

    
 • 24.09.2017
 • 22.09.2017
 • 21.09.2017
 • 20.09.2017
 • 19.09.2017
  • Otvorenie akademického roka 2017/18

   Slávnostným zasadnutím akademickej obce sa v pondelok 18. septembra 2017 začal akademický rok 2017/18 na Slovenskej technickej univerzite v     Bratislave. Otvorili ho príhovorom rektor  a predseda Akademického senátu.

    
  • Výzva na obsadenie postdok pozície na STU 2017 - Strojové učenie

   Rektor STU v súlade so Smernicou rektora č. 6/2014 – SR vyhlasuje súťaž na obsadenie postdoktorandského pracovného miest na projekt:

   Strojové učenie a umelá inteligencia v procesnom riadení a automatizáci.

    
 • 18.09.2017
 • 14.09.2017
 • 13.09.2017
  • SANHYGA 2017

   Vedecko-technická konferencia s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2017, ktorej 22. ročník sa bude konať v dňoch 19. a  20. októbra 2016 v Piešťanoch v hoteli Magnólia, je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe  v oblasti zdravotnej techniky.

    
 • 12.09.2017
 • 11.09.2017
 • 08.09.2017
  • Letná univerzita pre stredoškolákov 2017
   LUS je projekt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) pre všetkých stredoškolákov a budúcich maturantov plný zaujímavých prezentácií a prednášok.  
 • 07.09.2017
 • 05.09.2017
 • 04.09.2017
 • 31.08.2017
  • Študentom FIIT pomáha Askalot

    Ide o komunitný systém otázok a odpovedí, ktorí používajú študenti fakulty - najčastejšie sa pýtajú na výber predmetov, registráciu, organizáciu semestra či skúšok a pod.

    
 • 25.08.2017
 • 24.08.2017
 • 23.08.2017
 • 22.08.2017
  • Rektor STU: vráťme školstvu racionalitu

   Je 240. výročie vydania nariadenia o reorganizácii školstva na našom území „Ratio educationis“  Máriou Teréziou (22. august 1777). Príznačné je to „ratio“. Aj dnes by sa nám zišlo. K obsahu, k efektívnosti, k relevantnosti..

    
 • 14.08.2017
  • Rektor STU píše o slovenskom výskume: Na polceste z popola

   Pre krajinu je vedecký výskum na univerzitách dôležitý. Priťahuje talenty, zvyšuje inovačný potenciál a budúce zdroje štátneho rozpočtu. Veľa sa v slovenskom výskume zlepšilo, no v medzinárodnej konkurencii to stále nestačí.

    
 • 04.08.2017
 • 01.08.2017
 • 31.07.2017
  • STU získala ďalší projekt Erasmus+ “International Credit Mobility“

   V nadväznosti na úspešnú  realizáciu projektu Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) z roku 2016 sa Slovenská technická univerzita v Bratislave zapojila do ďalšej výzvy  programu Erasmus+  a v júni 2017 jej bol schválený v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita /Spolupráca s partnerskými krajinami  nový projekt:    "Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“

    
  • Falling Walls Lab - prezentujte svoj projekt a získajte naň peniaze
   Podujatie je priestorom na predstavenie prevratných výskumných projektov, myšlienok a podnikateľských modelov. Online prihlasovanie do 10. septembra 2017.
    
 • 25.07.2017
 • 18.07.2017
  • STU medzi špičkovými vedeckými tímami

   Ako ďalší špičkový tím STU označila Akreditačná komisia tím profesora Radka Mesiara zo Stavebnej fakulty    v     odbore matematika a    štatistika.

    
 • 12.07.2017
 • 04.07.2017
  • Projekt STU spríjemňuje prostredie nemocnice

   Dizajnéri z FA STU revitalizovali čakáreň Národného onkologického ústavu s použitím dreva. V projekte skúmajú vplyv dreva na človeka, ako aj antibakteriálne a ďalšie účinky dreva.

    
 • 26.06.2017
  • Dekréty úspešným mladým vedcom v univerzitnej grantovej schéme

   Rektor STU odovzdal opäť dekréty úspešným excelentným tímom mladých výskumníkov. V poradí v treťom ročníku uspelo 8 tímov.

    
  • Prvý medzinárodný "Erasmus+ Staff Week" na STU

   V dňoch 5. - 9. júna  2017 sa na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  uskutočnilo medzinárodné podujatie „International Erasmus+ Staff Week“, organizované Útvarom medzinárodných vzťahov (ÚMV) STU. Cieľovou skupinou    medzinárodného  vzdelávacieho  podujatia/odborného školenia   boli zamestnanci útvarov medzinárodnej spolupráce univerzít krajín zapojených do programu Erasmus+.

    
 • 25.06.2017
  • Noc výskumníkov 2017

   11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2017  sa uskutoční 29.9.2017.

    
 • 23.06.2017
 • 22.06.2017
  • Firmy chcú najmä informatikov

   Profesia zverejnila rebríček najžiadanejších uchádzačov. Opäť vedú absolventi  FIIT STU a FEI STU. Enormný záujem je aj o strojárov.

    
 • 20.06.2017
 • 16.06.2017
  • INSPIRELI AWARDS 2017

   INSPIRELI AWARDS je najväčšia medzinárodná architektonická súťaž, ktorá umožňuje mladým talentom povedať svoj príbeh a zvýšiť povedomie o sebe a ich názore na svet predtým, ako získajú príležitosť premeniť ho na realitu.

    
 • 12.06.2017
  • Úspešná účasť študentov CHI na študentských vedeckých konferenciách

   V dňoch 11.4. a 12.4. sa konali študentské vedecké konferencie "Aplikované prírodné vedy 2017" na  FPV UCM v Trnave a "ŠVOK Metalurgia 2017" na HF TUKE v Košiciach. Na aspoň jednej z týchto konferencií sa zúčastnili naši študenti Bc. Maroš Filčák, Michal Hruška, Bc. Jakub Husár, Rastislav Kostelka, Filip Páterek a Bc. Patrik Šuhaj. Na oboch konferenciách obstáli výborne a to konkrétne:

    
 • 10.06.2017
  • Inovatívny čin roka patrí STU

   Strojnícka fakulta STU získali ocenenie Inovatívny čin 2016 za Digitálne dvojča. Čestné uznanie patrí študentom SjF za sedadlo pre imobilných.

    
 • 08.06.2017
 • 07.06.2017
  • Naši študenti zvíťazili v Medzinárodnej súťaži 4D BIM v plánovaní výstavby

   Študenti z Katedry technológie stavieb bratislavskej Stavebnej fakulty STU získali prvé miesto v štvrtom ročníku medzinárodnej súťaže Synchro University Challenge v 4D BIM v plánovaní výstavby. Zvíťazili v konkurencii 14 svetových univerzít a po minuloročnom finálovom umiestnení tak opäť dokázali, že patria k svetovej špičke.

    
 • 03.06.2017
 • 30.05.2017
  • Odborné školenie zamestnancov ÚMV STU v Barcelone

   V dňoch 8. - 12. mája 2017 sa uskutočnilo na Technickej univerzite v Barcelone (Universitat Politéctica de Catalunya - UPC) medzinárodné podujatie/odborné školenie zamestnancov zahraničných útvarov  „ERASMUS+ International Staff Training Week“. 

    
 • 26.05.2017
  • STU má plnú verziu MATLABu

   Študenti a   pracovníci STU môžu MATLAB používať na pracovných a osobných počítačoch aj na mobiloch a absolvovať zdarma certifikované kurzy.

    
 • 25.05.2017
  • Chceš ísť do zahraničia na pracovnú stáž?

   Študenti či  absolventi môžu absolvovať stáž v podnikoch, školiacich či výskumných centrách a ostatných organizáciách vrátane vysokoškolských inštitúcií v štátoch EÚ s finančnou podporou Erasmus.

    
 • 24.05.2017
 • 23.05.2017
 • 22.05.2017
 • 19.05.2017
 • 17.05.2017
  • Vedecká Osobnosť roka 2016

   Profesor Daniel Donoval z FEI STU je vedeckou Osobnosťou roka 2016. Ocenenie získal za mimoriadnu aktivitu a   úspešnosť v  získavaní a  riešení medzinárodných výskumných projektov.

    
 • 16.05.2017
 • 10.05.2017
  • Beseda o odpadoch

   Študenti z Oddelenia environmentálneho inžinierstva FCHPT vo štvrtok 27. apríla 2017 v priestoroch Slovenskej chemickej knižnice pripravili diskusiu / besedu o odpadovom hospodárstve so štyrmi hosťami z praxe. Iniciatíva prišla so strany študentov a bola podporená túžbou dozvedieť sa viac informácií od ľudí s mnohoročnými skúsenosťami.

    
 • 05.05.2017
  • Bodka za semestrom

   Vo veľkom átriu Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) sa už pravidelne konajú rôzne podujatia.

    
 • 02.05.2017
  • Program Erasmus+ oslavuje 30 rokov

   V roku 2017 program Erasmus+ oslavuje 30. výročie. Program Erasmus pomohol miliónom mladých ľudí a odborníkom zo sveta vzdelávania cestovať, študovať, získavať skúsenosti a zručnosti v zahraničí.

    
  • Slovenskej bryndzi pomáha veda – aby bola bezpečnejšia

   Ako vyrábať bryndzu bezpečnejšie skúmajú odborníci z FCHPT STU.  V  novom projekte sa teraz s partnermi snažia dôkladnejšie spoznať mikroorganizmy určujúce jej chuť.

    
 • 28.04.2017
  • Chemici opäť v Radošinskom naivnom divadle

   Organizovanie návštevy divadelného predstavenia patrí každoročne do programu osláv Dňa učiteľov na FCHPT. Po minuloročnom úspechu padla aj tento rok voľba na Radošinské naivné divadlo (RND). To, že to bola dobrá voľba, potvrdilo aj zaplnené hľadisko.

   Oficiálnym úvodom slávnostného večera prítomných sprevádzala Marta Maťová, herečka RND, ktorá sa neskôr predstavila v jednej z hlavných úloh divadelného predstavenia.

    
 • 24.04.2017
 • 22.04.2017
  • Rozhovor s P. Jakubcom: autorom Top publikácie STU 2016

   Autor TOP publikácie STU P. Jakubec v rozhovore pre Plus 7 Dní hovorí: "Výskum nových antibiotík sa rozbehol a je obrovský. Dôkazom je napríklad môj profesor na Harvarde, ktorý si založil dve firmy na výskum antiinfekčných liekov."

    
 • 19.04.2017
 • 06.04.2017
 • 04.04.2017
 • 03.04.2017
  • Mladí vedci dostali granty na výskum

   Z Programu na podporu mladých výskumníkov sa stala tradícia. Dňa 3. 4. 2017 už ôsmykrát rektor STU odovzdal dekréty na podporu výskumu mladým vedcom.

    
  • Elsevier SciVal

   scientometrický a analytický nástroj nad databázami SCOPUS a ScienceDirect  

    
 • 02.04.2017
 • 31.03.2017
  • Ocenili sme TOP publikácie – víťaz publikoval v NATURE

   Medzi ocenenými je Ing. Pavol Jakubec, PhD., autor článku v   NATURE, ktorý sa venuje výskumu nových antibiotík. Tiež doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD., ktorý vyvíja nové elektroanalytické metódy a Ing. Ivan Šalitroš, PhD., ktorý sa venuje vývoju a výskumu nových typov zlúčenín.


    
 • 28.03.2017
  • Prezentácie o Erasmus+ pracovných stážach pre študentov

   Útvar medzinárodných vzťahov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Vás pozýva  na prezentáciu  možností realizovania pracovnej stáže v rámci  programu Erasmus+.

    
  • Majsterka Európy v silovom trojboji zo SvF STU

   Študentka našej fakulty Ivana Horná (študijný program B-GKK) sa stala majsterkou Európy v silovom trojboji. Vybojovala si až 4 zlaté medaily!

    
  • STU na veľtrhu vzdelávania v Bulharsku

   V dňoch 17. - 19. marca 2017 sa uskutočnil v hlavnom meste Bulharska, v Sofii  veľtrh vzdelávania „Education beyond borders“, najväčšie  medzinárodné vzdelávacie podujatie na Balkáne.  Na veľtrhu sa prezentovalo 34 vystavovateľov - univerzít z celého sveta.

    
 • 24.03.2017
 • 13.03.2017
 • 06.03.2017
  • Návšteva z Iževska, Ruská federácia

   Dňa 6. 3. 2017 na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, bola  za prítomnosti prorektora pre vzdelávanie Štefana Stanka,  prorektora  pre medzinárodné vzťahy a IT Pavla Čičáka, prorektora pre strategické projekty a rozvoj Olivera Moravčíka a  vedúcej útvaru medzinárodných vzťahov STU R. Mezeiovej prijatá zahraničná delegácia z Iževska.

    
 • 05.03.2017
  • Viac ako 3 milióny eur na štipendiá pre študentov

   Štipendium môžu dostať študenti vybraných študijných odborov, aj tí, ktorí absolvujú časť štúdia v zahraničí. Rovnako aj študenti s dobrými študijnými výsledkami a výsledkami vo vede, športe či v umeleckej činnosti.

    
 • 28.02.2017
 • 20.02.2017
  • Rektor STU v rozhovore pre Hospodárske noviny

   Slovensko potrebuje rôznorodosť vysokých škôl. Chýbajú školy zamerané na profesie. A vysokonáročné vzdelávanie smerujúce k vedeckému výskumu svetovej kvality, či špičkovým technicko-inžinierskym projektovým zručnostiam. 

    
 • 16.02.2017
  • Stretnutie so zahraničnými Erasmus+ študentmi

   Dňa 15.2.2017 zorganizoval Útvar medzinárodných vzťahov STU stretnutie so zahraničnými študentmi  na mobilitách Erasmus+ na Slovenskej technickej univerzite v letnom semestri akademického roka 2016/17.

    
 • 15.02.2017
 • 13.02.2017
  • Stavbárska olympiáda 2016/17

   Na jeseň minulého roka dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave vyhlásil  1. ročník  súťaže Stavbárska  olympiáda.

    
 • 10.02.2017
  • STU rozvíja spoluprácu na Srí Lanke

   Tím STU (prof. Finka, doc. Petríková, Dr. Ondrejička, Dr. Jamečný, Dr. Ondrejičková) aktuálne spoluorganizuje sériu 8 workshopov na Srí Lanke v mestách Colombo a Kandy v rámci schváleného projektu Európskej únie programu ERASMUS+ International Credit Mobility

    
 • 06.02.2017
 • 26.01.2017
 • 25.01.2017
  • Chceš ísť do zahraničia na Erasmus+ študijný pobyt?

   Prihlasovanie na mobility Erasmus+ (študijný pobyt) cez  Akademický informačný systém na všetkých fakultách STU do 31. januára 2017!

   Ak si študent ktoréhokoľvek stupňa a roku štúdia a máš chuť skúsiť niečo nové, ...

    
 • 23.01.2017
  • Návšteva zo Sun Moon University na STU

   Dňa 11.januára 2017 rektor STU prof. R.Redhammer  spolu s prorektormi Peciarom, Čičákom, Moravčíkom a Stankom prijali delegáciu zo Sun Moon University (SMU), Kórejská republika, s cieľom podpisu „Memoranda o porozumení“ medzi našimi dvomi inštitúciami.

    
 • 12.01.2017
 • 02.01.2017
 • 24.12.2016
  • Ocenení vedci a profesori STU 2016

   Ocenenia vedcom a profesorom odovzdal počas vianočného programu Vysokoškolského umeleckého súboru Technik rektor STU R. Redhammer. Pokrstil aj nové CD dievčenskej skupiny.

    
 • 23.12.2016
  • "Čierne diery" získali cenu

   Doktorand Ústavu manažmentu STU Miroslav Beňák   získal cenu Rady mládeže Slovenska za ochranu a propagáciu technických pamiatok v združení "Čierne diery".

    
 • 21.12.2016
  • Rokovanie o spolupráci s francúzskymi inštitúciami

   Dňa 20.12.2016 sa uskutočnilo stretnutie prorektora doc. Š. Stanka a zástupcov útvaru medzinárodných vzťahov s p. Cécile Nouvel z ENSIC-Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques (Nancy, Francúzsko),

    
 • 19.12.2016
  • Štipendium spoločnosti Colas

   Francúzska spoločnosť Colas http://www.colas.com/en  (člen skupiny Bouygues), ktorá je svetovým lídrom v stavebnom priemysle a údržbe cestnej infraštruktúry, ponúka štipendiá na štúdium vo Francúzsku.

    
  • Stretnutie zamestnancov a študentov FCHPT s vedením fakulty

   Každoročné stretnutie zamestnancov a študentov s vedením fakulty sa uskutočnilo v predvianočnej atmosfére 15. decembra 2016. Cieľom stretnutia bolo bilancovanie výsledkov dosiahnutých v tomto roku a informácie o úlohách, ktoré fakultu čakajú v budúcom roku.  

    
 • 17.12.2016
  • Rozhovor s rektorom

   "Slovensko musí investovať do škôl, aby nám talenty neodchádzali," povedal rektor STU Robert Redhammer v rozhovore pre Trend.

    
 • 16.12.2016
 • 12.12.2016
  • Dvadsaťročné jubileum CEMAKS

   Centrum manažérstva kvality v stavebníctve (CEMAKS) vzniklo 2.1.1996 pri Katedre technológie stavieb Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jeho zakladateľom i súčasným vedúcim je prof. Jozef Gašparík, PhD., ktorý pôsobí na Stavebnej fakulte ako pedagóg od roku 1986.

    
  • Medzinárodné ocenenie profesorovi Jozefovi Gašparíkovi

   Počas konania medzinárodného sympózia o automatizácii a robotizácii v stavebníctve ISARC 2016 v Auburne (USA) bola prof. Ing. Jozefovi Gašparíkovi, PhD. dňa 20.07.2016 výkonnou radou medzinárodnej asociácie pre automatizáciu a robotizáciu v stavebníctve IAARC udelená medzinárodná cena 2016 Tucker-Hasegawa AWARD za významný prínos pre rozvoj automatizácie a robotizácie v stavebníctve. Richard Tucker a Yukio Hasegawa patria k zakladateľom IAARC a najväčšími priekopníkmi v tejto oblasti.

    
  • Vianočné mecheche

   Dňa 29.11.2016 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnil nultý ročník akcie s názvom Vianočné mecheche.

    
  • Veda o priestorových a kvantitatívnych vzťahoch reálneho sveta v Strednej Amerike

   Na sklonku tohtoročného leta som sa zúčastnila vedecko-pedagogického pobytu na UNAM, National University of México.

    
 • 08.12.2016
  • Úspech našich študentov na Študentskej vedeckej konferencii v Litvínove

   V pondelok 21.11.2016 sa zúčastnilo 7 študentov inžinierskeho študijného programu Chemické technológie, prehliadky prác študentskej vedeckej činnosti, ktorá sa uskutočnila v areáli Univerzitného centra VŠCHT Praha – Unipetrol. Jednalo sa o práce z oblasti spracovania ropy a petrochémie. 

    
  • Obnova B-bloku Stavebnej fakulty

   Havarijný stav niektorých častí obalového plášťa, vysoká energetická náročnosť a nemožnosť zabezpečenia vhodných parametrov vnútorného prostredia vedie k nutnosti hĺbkovej obnovy budovy.

    
 • 07.12.2016
 • 06.12.2016
  • Panorama City, (z prvej ruky)

   Oddávna to tak bolo, že inžinier, alebo architekt získaval počas štúdia potrebnú odbornú prax formou odborných exkurzií, alebo cez prázdniny prácou v architektonických ateliéroch doma, či v zahraničí, alebo prácou na stavbách, a aj pozývaním významných odborníkov z praxe na samostatné prednášky na fakultu.

    
 • 05.12.2016
 • 02.12.2016
 • 30.11.2016
  • Pozvánka na prezentáciu Erasmus+ mobilít

   Útvar medzinárodných vzťahov STU v dňoch 7.12.2016, 9.12.2016 a 14.12.2016 uskutoční  prezentácie možností vycestovania študentov (štúdium a pracovné stáže) a budúcich absolventov (pracovné stáže) v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2017/18.

    
 • 29.11.2016
 • 27.11.2016
  • Najlepšia technická fakulta oceňovala najlepších a najaktívnejších študentov

   Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa 23.11.2016 stretlo vedenie FCHPT STU v Bratislave s najlepšími a najaktívnejšími študentmi a absolventmi doktorandského štúdia.

   Dekan fakulty, prof. Šajbidor, vo svojom úvodnom príhovore zablahoželal všetkým prítomným k dosiahnutým výsledkom v minulom akademickom roku. Zdôraznil, že byť najlepším na najlepšej technickej fakulte je záväzok, ktorý sa ťažko napĺňa a ešte ťažšie obhajuje. Máme však stále dostatok študentov, ktorí si tento prívlastok zaslúžia. 

    
 • 25.11.2016
 • 23.11.2016
  • Prémia Literárneho fondu za rok 2015

   Literárny fond - sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelila Ceny a prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015, ktoré každoročne udeľuje výbor sekcie za najlepšie diela predchádzajúceho roka podľa jednotlivých kategórií.

    
 • 21.11.2016
 • 18.11.2016
 • 15.11.2016
  • Ceny za vedu a techniku

   Podujatie Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2016 vyvrcholilo odovzdávaním Ceny za vedu a techniku. Medzi ocenenými aj prof. Ing. Marián Valko, DrSc., Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU. 

    
 • 14.11.2016
  • Výsledky 18. študentskej vedeckej konferencie

   Dňa 9. 11. 2016 sa v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave konala 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia pod názvom "Chémia a technológie pre život" s medzinárodnou účasťou. Víťazom gratulujeme!

    
 • 13.11.2016
 • 10.11.2016
  • Projekty STU v Afganistane

   Vo štvrtok 20.10.2016 sa uskutočnilo v priestoroch Slovenskej chemickej knižnice slávnostné podujatie „Projekty STU v Afganistane“, ktorého cieľom bolo šírenie informácií o výsledkoch projektov medzi Slovenskou a Afganskou islamskou republikou. Spolupráca oboch krajín trvá už vyše 10 rokov a priniesla množstvo úspechov.

    
  • Stretnutie dôchodcov 2016

   Stretnutie sa uskutočnilo dňa 15.10.2016. Pozrite si fotogalériu.

    
  • Monika Rychtáriková vymenovaná za vysokoškolskú profesorku

   Monika Rychtáriková vymenovaná za vysokoškolskú profesorku

    
  • Rektor STU píše o potrebe zmeniť vysokoškolský systém

   Aby Slovensko bolo bohatou krajinou ako Švajčiarsko, musí diverzifikovať vysokoškolské vzdelávanie podľa poslania v spoločnosti. Švajčiarsko nemrhá    talentom ľudí, naopak, láka ďalších z celého sveta k sebe.

    
 • 04.11.2016
 • 31.10.2016
  • STU získala projekt Erasmus+ ICM (mobility mimo EÚ)

   Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Cieľom mobilitných projektov je podporiť nadnárodnú mobilitu študentov a  zamestnancov univerzity za účelom získania, zlepšenia a rozšírenia ich kompetentností.

    
  • Nové číslo časopisu o dianí na SvF

   Vyhodnotenie súťaže pre prvoročiakov, Letná univerzita pre stredoškolákov, Profesor Ján Lovíšek 

    
 • 28.10.2016
  • Darovanie krvi

   Študenti a zamestnanci Stavebnej fakulty STU v spolupráci s Národnou transfúznou službou sa mohli opäť rozhodnúť pre humánny čin a darovať krv.

    
 • 20.10.2016
 • 19.10.2016
 • 13.10.2016
  • Dekanka FIIT je IT osobnosťou roka

   IT produkt roka má firma Innovatrics, ktorá začínala v Univerzitnom technologickom inkubátore STU. IT projektom je Slovenská akademická dátová sieť Sanet.

    
 • 11.10.2016
  • Hľadáme metódy na odstránenie mikropolutantov

   Vedci majú novú výzvu – ako odstrániť mikropolutanty  a rezistentné baktérie z vôd.  Riešenie hľadajú aj odborníci z STU. V   hre sú chemické formy čistenia, použitie nanodiamantových vrstiev, železanov, fotoaktívnych práškov, ale aj biologické formy ako využitie vodných rastlín. 

    
 • 06.10.2016
 • 03.10.2016
  • Vedci z Japonska na FCHPT

   Po niekoľkých rokoch opäť zavítala na Slovensko spoločnosť Japan Royal Jelly Co., LTD. (JRJ) Ide o jednu z najväčších svetových firiem zaoberajúcich sa produkciou a predajom včelích produktov. Dňa 27. septembra 2016 navštívili predstavitelia tejto spoločnosti aj Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

    
 • 27.09.2016
  • Stretnutie so zahraničnými študentmi na STU

   Dňa 21. septembra 2016 zorganizoval Útvar medzinárodných vzťahov STU stretnutie s prichádzajúcimi zahraničnými študentmi  na mobilitný pobyt Erasmus+ na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave v zimnom semestri akademického roka 2016/17.

    
 • 23.09.2016
 • 22.09.2016
  • Najlepší IT startup je z FIIT

   Študentský startup moderateIT bude zastupovať Slovensko na celosvetovej súťaži University World Startup Cup 2016 v Kodani.

    
 • 21.09.2016
 • 15.08.2016
 • 25.07.2016
 • 22.07.2016
  • Veľvyslanec Japonska na STU

   Dňa 19.7.2016 rektor STU Robert Redhammer prijal na pôde STU mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike, J.E. pána Jun Shimmi.

    
 • 18.07.2016
  • STU podporuje postdoktorandov, vytvára postdok pozície

   Podporovať mladých vedcov je prioritou vedenia  Slovenskej technickej univerzity. Ako podporiť mladých vedcov je aj téma slovenského predsedníctva EÚ. Dnes rokujú v Bratislave ministri EÚ pre konkurencieschopnosť. 

    
 • 11.07.2016
 • 28.06.2016
  • Ocenenie najlepších diplomových prác

   Predvečer promócií absolventov našej fakulty je už tradične venovaný oceňovaniu najlepších diplomových prác. Z tohto dôvodu sa dňa 23.6.2016 stretlo vedenie fakulty s autormi ocenených prác a sponzormi, ktorí podporili ocenené práce hodnotnými cenami. 

    
 • 01.06.2016
  • Chemický jarmok - CHEMSHOW2016

   Dňa 24. 05. 2016 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) v dopoludňajších hodinách uskutočnil siedmy ročník Chemického jarmoku – CHEMSHOW 2016

    
 • 30.05.2016
 • 11.05.2016
  • Vedkyňou SR je Monika Rychtáriková zo SvF STU

   Vo výskume prepája znalosti zo stavebnej a priestorovej akustiky a vplyv fyzikálnych javov na psychiku človeka. Pomáha pri vývoji lepších načúvacích prístrojov a výskume akustickej orientácie nevidiacich v budovách.    
 • 10.05.2016
 • 04.05.2016
 • 29.04.2016
 • 15.04.2016
  • Prezentácia SAIA o mobilitách

   Agentúra SAIA Vás pozýva na seminár o štipendijných možnostiach do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, inžinierskym príp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

    
 • 31.03.2016
  • Najlepšie publikácie na STU

   Rektor STU odovzdal ocenenia autorom najlepších publikácii, ocenené boli autorky a autori z FCHPT, SvF a SjF STU.

    
 • 29.03.2016
  • Čínsky veľvyslanec na STU

   Dňa 17. marca 2016 bol rektorom STU prof. Robertom Redhammerom v rámci zdvorilostnej návštevy prijatý nový čínsky veľvyslanec v SR, pán LIN Lin.

    
 • 24.03.2016
  • Najlepšie publikácie na STU


   Slovenská technická univerzita odovzdala ceny za najlepšie publikácie za rok 2015. Ocenenie za najvyšší celkový počet citácií (celkovo 10 548 !) získal prof. Ing. Marián Valko, DrSc. z Ústavu fyzikálnej chémie FCHPT STU!
   Ďalšie ocenenia získali z FCHPT Ing. Ivan Šalitroš, PhD. z Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov a prof. RNDr. Anna Kolesárová, PhD. z Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky. Gratulujeme!!!

    
 • 04.03.2016
  • Zahraničná návšteva z Vietnamu

   Rektor STU prof. R. Redhammer prijal dňa 1.3.2016  delegáciu z Vietnamu s participáciou štyroch významných vietnamských univerzít a dvoch ministerstiev v zložení dvaja rektori, prorektorka, prezident a viceprezident a ich kolegovia z vysokoškolských inštitúcii.

    
 • 24.02.2016
  • Welcome Week - ESN STUBA

   Študentská organizácia ESN STUBA pokračuje aj tento rok v tradícii usporadúvania akcie „Welcome Week“ (Uvítací týždeň) pre zahraničných študentov, ktorí prišli na mobilitu na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Študenti z rôznych kútov sveta sa v rámci mobility rozhodli navštíviť  Slovensko.

    
 • 19.02.2016
  • Stretnutie so zahraničnými Erasmus+ študentmi

   Dňa 18.2.2015 zorganizoval Útvar medzinárodných vzťahov STU stretnutie so zahraničnými študentmi  na mobilitách Erasmus+ na Slovenskej technickej univerzite v letnom semestri akademického roku 2015/16.

    
 • 15.02.2016
 • 03.02.2016
  • Vernisáž výstavy

   Už mnohokrát sme sa presvedčili, že naša fakulta nežije iba chémiou, pedagogikou a výskumom. To, že na našej fakulte sa podporuje všestranný rozvoj študentov aj zamestnancov potvrdzuje aj vernisáž výstavy „Roky bojov, obetí a nádejí (1914-1920)“, 

    
 • 02.02.2016
  • Návšteva študentov z Holandska

   V pondelok 25. januára navštívila Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU delegácia z Technickej univerzity v holandskom Eindhovene (TU/e). 

    
  • M. Markkula prijatý rektorom STU

   Dňa 29.1.2016  bola rektorom STU na pôde univerzity prijatá delegácia vedená predsedom Európskeho výboru regiónov (EVR) p. Markku Markkulom.

    
 • 01.02.2016
  • Nové študijné programy

   STU inovovala študijné programy, rozšírila ponuku štúdia    v   angličtine a   otvorila nové programy zamerané na informačnú bezpečnosť, biotechnológie či ekologické prístupy v stavebníctve a strojárstve.

    
 • 29.01.2016
  • STU získala Superbrands Award 2016

   O    udelení Superbrands Award rozhoduje expertná skupina na základe verejného prieskumu a komisia odborníkov z    oblasti marketingu, komunikácie a    reklamy.

    
 • 15.12.2015
  • Otvorenie vedeckého parku v Trnave

   MTF STU otvorila unikátne pracoviská - Slovenské ionové centrum SlovakION a Vedecké pracovisko automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov.

    
 • 11.12.2015
  • Prezentácia Erasmus+ mobilít na fakultách STU

   Zamestnanci Útvaru medzinárodných vzťahov (UMV STU) v dňoch 1.12.2015 - 10.12.2015 realizovali 4 informačné prednášky - prezentácie možností vycestovania študentov v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2016/17 na fakultách STU.

    
 • 04.12.2015
  • Spustenie prihlasovania študentov na Erasmus+ mobility

   V súlade s harmonogramom činností v rámci grantu Erasmus+   sa postupne otvára systém AIS pre prihlasovanie študentov na študijné mobility/pobyty  v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2016/17.

    
 • 03.12.2015
  • Zahraničná návšteva z Iževska a Orenburgu na STU

   Dňa 3. decembra 2015 prijali prorektori STU Š. Stanko - prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy a prorektor O. Moravčík - prorektor pre strategické projekty a vedúca útvaru medzinárodných vzťahov STU J. Štefánková zahraničnú návštevu z dvoch univerzít  z Ruska.

    
 • 26.11.2015
  • Pozvánka na prezentáciu Erasmus+ mobilít

   Útvar medzinárodných vzťahov STU v dňoch 1.12.2015 - 3.12.2015 a 10.12.2015 uskutoční prezentácie možností vycestovania študentov v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2016/17

    
 • 25.11.2015
  • Návšteva z ECE Paris na STU

   Prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy doc. Štefan Stanko a prorektor pre vedu a výskum prof. Stanislav Biskupič prijali na pôde STU návštevu z akademickej inštitúcie ECE Paris - École D´Ingénieurs, Francúzko.

    
 • 20.11.2015
  • Študenti STU 2015

   Pri príležitosti medzinárodného Dňa študentstva rektor STU ocenil 37 študentov, predovšetkým za študijné a športové výsledky, za výskum a publikačnú činnosť, ale aj za humánne aktivity.

    
 • 18.11.2015
  • Prijatie delegácie z Vietnamu

   Dňa 16.11.2015 navštívila STU 8-členná delegácia Vietnamskej socialistickej republiky vedená Nguyen Dac Vinh - predsedom  National Committee of Youth of Vietnam a prvého sekretára Ho Chi Minh Communist Youth Union Vietnam (HCYU).

    
 • 20.10.2015
  • FIIT STU povedie nová dekanka

   Informatikov povedie „prvá dáma slovenského IT sveta“. Novou dekankou Fakulty informatiky a informačných technológií STU sa stala prof. Mária Bieliková. Na poste vystrieda prof. Čičáka, ktorý viedol fakultu ostatné štyri roky.

    
 • 12.10.2015
  • Otvorili sme Centrum pre nanodiagnostiku

   V novom Centre pre nanodiagnostiku sú prístroje jedinečné v rámci krajín V4. Umožnia skúmať štruktúru látok až do úrovne atómov. Centrum otvorila Slovenská technická univerzita v Bratislave v rámci projektu Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava.

    
 • 22.09.2015
  • Uskutočnilo sa stretnutie so zahraničnými študentmi

   Dňa 22.9.2015 sa uskutočnilo v aule D. Ilkoviča STU  stretnutie so zahraničnými študentmi  na mobilitných pobytoch  na STU v Bratislave organizované Útvarom medzinárodných vzťahov STU.

   Cieľom akcie bolo poskytnutie informácií  zahraničným študentom prichádzajúcim na mobilitný pobyt na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, zoznámenie so Slovenskom, oboznámenie so systémom štúdia na univerzite, organizačnými a administratívnymi náležitosťami a ďalšími informáciami, ktoré im môžu byť  pri ich pobyte na univerzite, užitočné.

    
 • 23.06.2015
  • Špičkové tímy na STU

   Akreditačná komisia zverejnila zoznam špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských verejných vysokých školách. Slovenská technická univerzita v Bratislave má v zozname štyri tímy.

   Akreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády SR, dnes zverejnila zoznam špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku. Z 37 identifikovaných špičkových tímov až 19 pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave (UK).
   Akreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády SR, dnes zverejnila zoznam špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku. Z 37 identifikovaných špičkových tímov až 19 pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave (UK).
   Akreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády SR, dnes zverejnila zoznam špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku. Z 37 identifikovaných špičkových tímov až 19 pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave (UK).
   Akreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády SR, dnes zverejnila zoznam špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku. Z 37 identifikovaných špičkových tímov až 19 pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave (UK).
    
 • 17.06.2015
  • STU otvára centrum aplikovaného výskumu polymérov

   Unikátny vynález biodegradovateľných plastov zaujal verejnosť a firmy. STU teraz robí ďalší krok. Vo štvrtok 18. júna 2015 slávnostne otvorila nové Centrum aplikovaného výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov.

    
 • 03.06.2015
  • Súťaž o cenu - Materiály pre čisté ovzdušie v Horizonte 2020

   EK vyhlásila ako súčasť programu Horizont 2020 súťaž o cenu v hodnote 3 mil. € pre osobu alebo tím, ktorý vyvinie minimálne funkčný prototyp v prevádzkovom prostredí inovatívneho dizajnu riadený materiálovým riešením s cieľom znížiť znečistenie ovzdušia v mestách.

    
 • 09.02.2015
  • Projekt SlovakION získal podporu v Teaming for Excellence

   Slovenská technická univerzita v Bratislave získala financovanie z Európskej komisie pre strategický rozvojový výskumný projekt SlovakION. Projekt komisia hodnotila ako 8. najlepší  zo 162 projektov podaných z pätnástich krajín Európskej únie.

    
 • 30.01.2015
  • Najlepšia publikácia STU 2014

   Rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. odovzdal  28. januára 2015 ocenenia za najlepšiu publikáciu v roku 2014.

    
 • 04.12.2014
  • STU rieši európsky projekt GRAIL

   Projekt Grail v rámci prestížneho 7. Rámcového programu EÚ rieši reálny problém podnikov na výrobu biopalív. Európska únia zaväzuje členské krajiny zvyšovať spotrebu biopalív. Vedci hľadajú spôsoby ako v priemysle použiť glycerol, vedľajší produkt výroby bionafty.

    
 • 29.10.2014
  • Rektor prevzal ocenenie DS label

   Prestížne ocenenie  DS Label si dnes prevzal rektor STU Robert Redhammer. DS label udelila Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Európska komisia za dodatky k diplomom vydávané v súlade s pravidlami EÚ.

    
 • 14.10.2014
  • STU úspešne ukončila NATO projekt

   Chemici zo Slovenskej technickej univerzity majú na konte medzinárodný úspech. Práve úspešne ukončili riešenie projektu NATO Science for Peace and Security. Ich úlohou bolo vybudovať systém včasného varovania pre vodohospodársky podnik v Novom Sade, a tým zamedziť prípadnému použitiu znečistených zdrojov na prípravu pitnej vody.

    
 • 09.07.2014
  • Študenti vyvíjajú monitorovací systém RetSys

   Monitorovací systém vozidiel, osôb a majetku RetSys (Real-Time Tracking System) vyvíjajú študenti inžinierskeho štúdia Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave priamo s jedným z najväčších výrobcov týchto zariadení na svete.

    
 • 25.06.2014
  • STU vyvíja automatizovaný merací systém pre mosty

   Posuny a deformácie mostov by mohol nepretržite sledovať automatizovaný monitorovací systém. Vyvíjajú ho študenti a zamestnanci Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity a s podporou bratislavského magistrátu ho testujú na mostoch.

    
 • 04.06.2014
  • Odborníci z STU poznajú každý zosuv na Slovensku

   Uplynuli práve štyri roky od veľkého zosuvu v Nižnej Myšli. Zosuvy u nás nie sú výnimočné, patríme medzi krajiny, kde je náchylných na zosuvy asi 5,25 percent územia Slovenska. Výskumu v tejto oblasti sa venujú odborníci zo Stavebnej fakulty STU.

    
 • 03.06.2014
 • 02.06.2014
  • Dizajnéri z FA zaujali na výstave v Berlíne

   Na prebiehajúcom Medzinárodnom festivale dizajnu DMY v Berlíne získali študenti a absolventi z FA STU a ich projekt Flowers for Slovakia ocenenie pre najzaujímavejších vystavovateľov „DMY Award 2014“.

    
 • 30.05.2014
  • Rektor STU podpísal zmluvu o spolupráci s VW

   Najväčšia slovenská automobilka a najvýznamnejšia technická univerzita na Slovensku prehlbujú spoluprácu. Na pôde bratislavského závodu Volkswagen Slovakia podpísali vedenia spoločnosti a STU rámcovú zmluvu o ďalšej spolupráci.

    
 • 20.05.2014
  • Študenti informatiky bodujú v svetovej IT súťaži

    Študenti Fakulty informatiky a informačných technológií STU sú opäť vo finále medzinárodnej súťaže Imagine Cup! Tím LeapKin vyvíja počítačové hry pre deti s obmedzenými schopnosťami pohybu. V súťaži je aj ďalší tím študentov STU. Projekt  „Real Deal“ boduje v súťaži o podnikateľský nápad a má šancu zmeniť sa na start-up.

    
 • 06.05.2014
  • Študenti postavili ďalšiu ekoformulu

   Tím študentov Strojníckej fakulty STU v Bratislave postavil  vylepšený model "eko formule", s ktorou sa opäť postaví na štart medzinárodnej súťaže Shell Eco-marathon Europe.

    
 • 15.04.2014
  • STU otvorila Národné centrum robotiky

   Roboty pomaly nahrádzajú ľudskú prácu, nielen v priemysle, ale aj v domácnostiach. Aj preto Slovenská technická univerzita v Bratislave posilňuje výučbu robotiky a kybernetiky. Na škole vniká Národné centrum robotiky.

    
 • 09.04.2014
  • Viac mobilít v rámci Erasmus+

   Viac možností cestovať na stáž či študijný pobyt do zahraničia ponúka program Európskej únie Erasmus+. Využiť ich môžu aj študenti a zamestnanci STU.

    
 • 24.03.2014
  • Technik STU oslávil 60 rokov

   Vysokoškolský umelecký súbor Technik STU oslavil 60. výročie založenia. Vznikol ako Veľký estrádny súbor závodného klubu 17. novembra Slovenskej vysokej školy technickej. Postupne sa jednotlivé zložky  - Komorný orchester, Spevácky zbor a Folklórny súbor osamostatnili.

    
 • 07.03.2014
 • 04.03.2014
  • Špičkový prístroj spresní merania geodetov

   Tím odborníkov na Stavebnej fakulte STU rieši projekt Národné centrum diagnostikovania deformácie zemského povrchu na území Slovenska. V rámci projektu pribudol na univerzite nový prístroj na meranie tiažového zrýchlenia - absolútny gravimeter.

    
 • 20.01.2014
 • 20.12.2013
  • STU získala ocenenie Európskej komisie DS Label

   DS, teda Doplnok k diplomu v podobe, akú vyžaduje Európska komisia, vydáva STU bezplatne absolventom bakalárskych, magisterských, inžinierskych a doktorandských študijných programov. Kvalitu a súlad doplnku s európskymi požiadavkami ocenila Európska komisia udelením DS Label.

    
 • 09.12.2013
  • Vedci a profesori roka 2013

   Rektor STU Robert Redhammer odovzdal v piatok 6. decembra 2013 na Mikulášskom koncerte Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU ocenenia Vedec roka a Profesor roka.

    
 • 02.12.2013
  • Odborníci zo Stavebnej fakulty budú skúmať materiály najstarších mostov

   Na Slovensku máme asi 23-tisíc mostov, viaceré sú rarity. Odborníci zo Stavebnej fakulty STU začínajú v rámci projektu APVV mapovať stav betónových a železobetónových mostov. Z údajov zostavia databázu, ktorá pomôže pri ich obnove. Prvé vzorky zoberú práve z pilierov Starého mosta v Bratislave, ktorého rekonštrukcia začala dnes - 2. decembra.

    
 • 19.11.2013
 • 06.11.2013
 • 24.10.2013
 • 28.08.2013
  • Univerzitné vedecké parky potiahnu ekonomiku dopredu

   Vďaka plánovaným investíciam v rámci projektov Univerzitných vedeckých parkov budú niektoré vedecké pracoviská STU unikátne v európskom rozmere. Špičková infraštruktúra umožní zintenzívniť spoluprácu výskumných tímov so zahraničím. Pokiaľ ide o zamestnanosť a ekonomiku, počítame s udržaním mladých a s rozvojom výskumných kapacít na univerzite, ale projekty budú mať dosah aj na zamestnanosť a rozvoj inovatívnych oblastí ekonomiky. Hovorí rektor STU Robert Redhammer v rozhovore o Univerzitných vedeckých parkoch.

    
 • 31.07.2013
  • Vedecký tím STU skúma vznik a liečbu neurodegeneračných ochorení

   Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných ochorení, ako je napr. Alzheimerova choroba, vaskulárna demencia a ďalšie. Tím má na už konte objav jedného z biomarkerov, ktorý môže naznačiť skoré štádium ochorenia.