Logo
EN SK Úvod

STU ponúka pestrú paletu expertíznej činnosti, ktorá je zaujímavá pre široké spektrum záujemcov o tieto služby. Pri príležitosti 70. výročia založenia STU sprístupňuje Know-how Centrum STU širokej odbornej verejnosti databázu výskumného potenciálu STU. Táto databáza slúži ako prehľad výnimočných výsledkov výskumu a expertíznej činnosti STU, ktoré môžu byť ponúkané externým potenciálnym partnerom z praxe.

Zobraziť podľa
Všetky

Vednej alebo technickej oblasti

Fakulty